Author Archives

akkssite

Amatørmusik Danmark stiftet

Den 22. september blev Amatørmusik Danmark stiftet i Odense af en kreds af amatørmusikorganisationer i Danmark. Den nye samarbejdsstruktur for amatørmusikken er resultatet af et intensivt mødeforløb og ønsket om at finde fælles fodslag efter nedlæggelsen af DAM – Dansk Amatørmusik.

Tidlig Musik – nyt medlem i AKKS

TMDK – Tidlig Musik i Danmark er netop optaget som associeret medlem af AKKS. Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedrørende opførelsespraksis og […]