Ingen moms på kunstneriske rettigheder – for nu!

Torsdag den 9. juni blev det meget omdiskuterede lovforslag om moms på kunstneriske rettigheder nedstemt i Folketinget. Desværre varslede skatteminister Jeppe Bruus ved samme lejlighed, at han vil genfremsætte lovforslaget til oktober, men foreløbig kan amatørkulturens foreninger ånde lettede op.

Læs resten “Ingen moms på kunstneriske rettigheder – for nu!”

AKKS nu og i fremtiden

Det næste år skal AKKS arbejde med aktuelle politiske udfordringer som lovforslaget om moms på de kunstneriske rettigheder, administrativt bøvl i amatørforeningerne og amatørkulturens rammer i folkeoplysningsloven. På længere sigt skal AKKS kortlægge og tage initiativ til at få mere viden, der kan udvikle og synliggøre mangfoldigheden, livskvaliteten og kompetencerne i amatørkulturen.

Læs resten “AKKS nu og i fremtiden”

Væk med bureaukratiet for de frivillige foreninger

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har omsider valgt at følge op på det arbejde, der blev iværksat af Joy Mogensen for at lempe det administrative bøvl i landets frivillige foreninger, herunder amatørforeningerne.

Læs resten “Væk med bureaukratiet for de frivillige foreninger”

De kulturelle samråds rolle

”Der er ingen tvivl om, at hvis de kulturelle Samråd vil det, så kan de gå ind og spille en større samfundsmæssig rolle” Sådan lød det fra Line Bilberg og Henriette Bjerrum fra VIFO – Videnscenter for Folkeoplysning på et temamøde den 25. april i Odense. Mødet var arrangeret af Kulturelle Samråd i Danmark og havde fokus på de lokale kulturelle samråd og deres rolle i kommunerne.

Læs resten “De kulturelle samråds rolle”