Den nye bogføringslov og amatørforeningerne

I 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov, som træder i kraft 1. januar 2024. Den kan komme til at berøre de amatørforeninger, der har en nettoomsætning fra erhvervsdrift på mere end 300.000 kr. om året.

Læs resten “Den nye bogføringslov og amatørforeningerne”

Årets uddeling til amatørmusik

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har netop offentliggjort deres tildeling af midler til projekter i 2023. Udvalget modtog i alt 742 ansøgninger og har uddelt støtte til 427 musikprojekter for 28.987.675 kr. Der blev også uddelt midler til amatørmusikken.

Læs resten “Årets uddeling til amatørmusik”

Færre benspænd i banken?

En ny vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at begrænse kontrollen med foreningskunder. Den er det foreløbige resultat af et 2-årigt udvalgsarbejde med Finans Danmark og en række foreningsrepræsentanter fra en bred vifte af civilsamfundets organisationer.

Læs resten “Færre benspænd i banken?”

Bureaukratiske benspænd sluger de frivillige kræfter

Den 20. oktober bragte Kulturmonitor et debatindlæg om de bureaukratiske benspænd for amatørforeningerne skrevet af AKKS’ formand Toke Halskov Kristensen. Indlægget er en kommentar til kulturministerens kortlægning af de mange benspænd for foreningslivet, der blev offentliggjort den 23. september.

Læs resten “Bureaukratiske benspænd sluger de frivillige kræfter”