AKKS nu og i fremtiden

Det næste år skal AKKS arbejde med aktuelle politiske udfordringer som lovforslaget om moms på de kunstneriske rettigheder, administrativt bøvl i amatørforeningerne og amatørkulturens rammer i folkeoplysningsloven. På længere sigt skal AKKS kortlægge og tage initiativ til at få mere viden, der kan udvikle og synliggøre mangfoldigheden, livskvaliteten og kompetencerne i amatørkulturen.

Læs resten “AKKS nu og i fremtiden”

Væk med bureaukratiet for de frivillige foreninger

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har omsider valgt at følge op på det arbejde, der blev iværksat af Joy Mogensen for at lempe det administrative bøvl i landets frivillige foreninger, herunder amatørforeningerne.

Læs resten “Væk med bureaukratiet for de frivillige foreninger”

De kulturelle samråds rolle

”Der er ingen tvivl om, at hvis de kulturelle Samråd vil det, så kan de gå ind og spille en større samfundsmæssig rolle” Sådan lød det fra Line Bilberg og Henriette Bjerrum fra VIFO – Videnscenter for Folkeoplysning på et temamøde den 25. april i Odense. Mødet var arrangeret af Kulturelle Samråd i Danmark og havde fokus på de lokale kulturelle samråd og deres rolle i kommunerne.

Læs resten “De kulturelle samråds rolle”

Update på lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed

Den 22. december 2021 blev der fremsat et lovforslag i folketinget der kan få alvorlige konsekvenser for amatørkulturens foreninger og aktører. Forslaget vedrører moms på kunstnerisk virksomhed, mere specifikt på rettighedsvederlagene.

Læs resten “Update på lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed”