Site icon Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Om amatørkulturen generelt

AKKS´ overordnede formål er ”at sikre rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.”

Vi mener at amatørkulturen er en væsentlig del af det samlede kulturelle økosystem i Danmark. Uden bredden i form af amatørerne får vi ikke udviklet en elite i form af de professionelle, og uden eliten overlever bredden ikke.

Vi mener også at amatørkulturen på en og samme tid er en livsstil og et kulturelt vækstlag, der udvikler deltagernes kompetencer, hylder kulturen og dens udøveres mangfoldighed og bidrager til deltagernes daglige livskvalitet.

Det kan uddybes på følgende vis:

Kompetencer:

Mangfoldighed:

Livskvalitet:

Exit mobile version