Den 22. december 2021 blev der fremsat et lovforslag i Folketinget der kunne og stadig kan få alvorlige konsekvenser for amatørkulturens foreninger og aktører.

I lovforslaget blev der på baggrund af en EU-dom stillet forslag om, at der lægges 25% moms på de rettighedsvederlag, der betales i forbindelse med opførelse af kunstneriske værker.

Da amatørforeningerne som oftest ikke kan få refunderet momsen, vil det indebære en fordyrelse på 25% ved deres køb af rettigheder. Og da udgifterne til rettigheder i forvejen udgør en meget stor sum for mange amatørforeninger, vil konsekvensen formodentligt være, at der vil blive opført færre rettighedsbehæftede værker i regi af amatørforeningerne, samt færre værker af nulevende kunstnere. Noget som ingen kan være tilfredse med, hverken professionelle eller amatører.

Det omdiskuterede lovforslag var igennem en omfattende behandling i Folketinget i foråret 2022 med over 90 spørgsmål (bl.a. fra AKKS i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS), 2 høringer og en ekstern redegørelse. Der var egentlig flertal for forslaget ved dets fremsættelse, men da der undervejs i lovbehandlingen blev sået tvivl om hvorvidt det overhovedet var nødvendigt, at indføre moms på de kunstneriske rettigheder i Danmark som følge af EU-dommen, bortfaldt flertallet.

Skatteministeren og skatteministeriets embedsmænd var dog ikke enige i denne afgørelse og ministeren varslede derfor, at lovforslaget ville blive genfremsat i folketingssamling 2022/23. Og det blev det! Det er nærmere bestemt sat på lovprogrammet i april 2023.

%d