Search results for ‘forskning

Viden & Forskning

AKKS’ forskningsvision er at fremme forskningen inden for amatørkulturen og oprettelse af et Videncenter for Amatørkultur. AKKS vil fremme forskning i amatørkulturelle aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter. AKKS ønsker derved at fremme forskning […]

Synspunkt – Hvorfor lærer vi ikke af forskning?

Forskningsresultaterne hober sig op, og bliver ikke brugt til at forbedre verden! Dette problem tager CBS Copenhagen Business School op. Magi, kunst og kultur – er det normalt at finde på CBS? Center for Virksomhedsudvikling har taget udfordringen op, og beskæftiger sig gennem konferencer med helt utraditionelle synsvinkler […]

Tidlig Musik – nyt medlem i AKKS

TMDK – Tidlig Musik i Danmark er netop optaget som associeret medlem af AKKS. Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedrørende opførelsespraksis og […]

:)