Effekten af musikudøvelse – 200 forskningsartikler viser vejen

Musik i Norden og Nordisk Videncenter for Amatørmusik har netop færdiggjort et større arbejde med at indsamle og systematisere videnskabelig forskning om amatørmusikkens effekter på børn, unge, ældre og samfund. Det er foreløbigt blevet til mere end 200 forskningsartikler fra hele verdenen, der nu er udgivet i en samling under 14 temaer.

Gratis nordisk webinar om fritidsmusikkens fremtid

Musiklivet kører langsomt i øjeblikket, men der er stadigvæk behov for at tænke fremad og se muligheder. Den nordiske paraply for amatørmusikken MUSIK I NORDEN har derfor arrangeret et gratis online  webinar den 6. februar 2021, hvor der er nyheder om amatørmusikken fra alle de nordiske lande.

Tidlig Musik – nyt medlem i AKKS

TMDK – Tidlig Musik i Danmark er netop optaget som associeret medlem af AKKS. Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedrørende opførelsespraksis og instrumenter.

Viden & Forskning

AKKS’ forskningsvision er at fremme forskningen inden for amatørkulturen og oprettelse af et Videncenter for Amatørkultur. AKKS vil fremme forskning i amatørkulturelle aktiviteters betydning for og indflydelse på den enkelte i en samfundskontekst med fokus på sociale, psykologiske aspekter, kreative og helbredsmæssige aspekter. AKKS ønsker derved at fremme forskning i amatørkultur i et bredt perspektiv for …

Læs mere Viden & Forskning