Søndag den 11. juni blev der, i Odense, afholdt lands- og repræsentantskabsmøde i AKKS. På landsmødet blev årets projekter i AKKS præsenteret og diskuteret, mens repræsentantskabsmødet bød på både en ny handleplan og en række nye ansigter i AKKS’ bestyrelse.

På landsmødet præsenterede AKKS to nye projekter, der løber af stablen i 2023/24.

Det ene er et børne- og ungdomsprojekt “Spil med!” faciliteret af antropologen Tine Sønderby, der skal munde ud i en række anbefalinger til hvordan amatørforeningerne kan arbejde med og fastholde nye grupper af børn- og unge, særligt ensomme unge.

Det andet er en længe ønsket kortlægning af den organiserede amatørkultur, der udføres i et samarbejde mellem Vifo – Videnscenter for Folkeoplysning og Kulturens Analyseinstitut. Du kan læse mere om det sidste projekt HER.

AKKS vil fremover løbende bringe nyheder og resultater fra de to projekter på både hjemme- og facebookside.

Repræsentantskabsmødet

På selve repræsentantskabsmødet vedtog deltagerne en ny handleplan for 2023, der bl.a. tilføjede et punkt om, at AKKS skal påbegynde arbejdet med at udvide sin medlemskreds.

Du finder handleplanen HER

For den særligt interesserede er det endvidere muligt at se AKKS’ regnskab og revisionsprotokollat for 2022/23, samt bestyrelsens beretning for samme periode HER

Og så blev det til sidst tid til at sige farvel til tre bestyrelsesmedlemmer i AKKS: Jens Damsager Hansen og Lisbet Lautrup Knudsen, der har repræsenteret DATS og Dina Gelfer-Jørgensen, der har været udpeget af Amatørmusik Danmark.

AKKS’ formand takkede dem alle for deres store indsats igennem flere år.

Nye bestyrelsesmedlemmer i AKKS er:

  • Udpeget af DATS: Anders Hind og René Foshammer
  • Udpeget af Amatørmusik Danmark: Anders Hamming

Til orientering fortsætter Karina Anna Petersen som menigt bestyrelsesmedlem i AKKS udpeget af Amatørmusik Danmark, mens Toke Halskov Kristensen fortsat sidder på formandsposten

Tekst og foto: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d