På baggrund af et stort ønske fra medlemmerne af AKKS, kommer amatørkulturens foreninger og medlemmer nu under lup. Det sker når Vifo – Videncenter for Folkeoplysning i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut skal undersøge, hvad der karakteriserer foreningerne på amatørkulturområdet og se på deres udfordringer, vilkår og potentialer.

I det kommende års tid vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) dykke ned i den organiserede amatørkultur i Danmark. Nærmere bestemt har Vifo indgået et samarbejde med Amatørernes Kunst- og Kultursamråd (AKKS) og Kulturens Analyseinstitut (KA) om at se nærmere på organisationer og foreninger under AKKS og deres medlemmer. Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning, Augustinus Fonden og Frimodt-Heineke Fonden.

”Det amatørkulturelle område er ikke på samme måde som for eksempel idrætten og aftenskoler en integreret del af folkeoplysningsområdet rundt omkring i landets kommuner. Nogle af foreningerne modtager støtte gennem folkeoplysningsloven, mens andre ikke gør,” siger Malene Thøgersen, der er senioranalytiker i Vifo.

Større indblik i udfordringer og potentialer

Der er også forskel på, hvem målgruppen er. Nogle laver for eksempel aktiviteter for både børn og voksne, nogle arbejder udelukkende med amatører, mens andre organiserer både professionelle og semiprofessionelle aktører på området. Der er altså stor variation i de aktiviteter og betingelser, som medlemsorganisationerne hver især har for at udføre deres arbejde.

”Derfor vil de mange forskellige organisationer også have forskellige udfordringer, vilkår og potentialer. Det har vi ikke noget overblik over på nuværende tidspunkt. Vi er derfor meget glade for, at vi sammen med Kulturens Analyseinstitut har fået mulighed for at dykke ned i området, så vi kan blive klogere på, hvad der karakteriserer foreningerne på det amatørkulturelle område,” forklarer Malene Thøgersen.

Undersøgelsen kommer desuden til at belyse, hvad der motiverer medlemmerne indenfor amatørkulturen, og hvad de oplever at få med hjem.

”Vi vil gerne undersøge, hvilket udbytte og hvilke kompetencer de får gennem deres deltagelse i de amatørkulturelle aktiviteter og i det hele taget få mere viden om amatørkulturens rolle i det samlede fritidsbillede,” siger Malene Thøgersen.  

Undersøgelsen kommer til at bygge på kvalitative interviews med både AKKS’ landsorganisationer, lokalforeninger og medlemmer og på spørgeskemaundersøgelser blandt lokalforeninger og deres medlemmer. AKKS’ organisationer er dermed omdrejningspunktet, men undersøgelsen vil derudover søge at skabe et indledende indblik i, i hvilke øvrige sammenhænge den udøvende amatørkultur finder sted.

Du kan læse mere om undersøgelsen HER

Tekst: Cecilie Hedegaard Bak/Susan Fazakerley

Foto: Marten Newhall. Unsplash

Tags:

Comments are closed

%d