Site icon Amatørkultur i Danmark

Moms på rettigheder igen, igen…

Så kom der omsider svar fra EU – Kommissionen vedr. det tilbagevendende danske lovforslag om at pålægge moms på køb af kunstneriske rettigheder. Og det er desværre ikke godt nyt for amatørforeningerne.

Skatteministerens spørgsmål til EU- Kommissionen omhandlede nødvendigheden af det tidligere fremsatte (og nedstemte) lovforslag, der havde til formål at ændre momsreglerne når forvaltningsorganisationer meddeler licens til forfattere og kunstneres ophavsretsbelagte værker. Dvs. når rettighederne købes via f.eks. Koda og et teaterforlag.

I svaret, der er lidt af et ikke-svar, hedder det kryptisk ”EU-Kommissionen har tilkendegivet, at den ikke kan afgive en udtalelse, da spørgsmålet ikke har været afgjort ved EU-Domstolen, og at den ikke kan tage stilling til, hvordan EU-Domstolen vil stille sig, hvis spørgsmålet forelægges Domstolen til afgørelse. EU-Kommissionen er således ikke fremkommet med en udtalelse om spørgsmålet.”

Den politiske konsekvens af denne “manglende udtalelse” er, at skatteminister Jeppe Bruus nu arbejder videre med at fremsætte lovforslaget.  Men da tiden er løbet fra en fremsættelse i dette folketingsår, har han meddelt at han vil genfremsætte forslaget i den første uge af oktober i det nye folketingsår.

Da skatteministeren allerede har sikret sig et flertal for lovforslaget, betyder det at der kun er en reel mulighed tilbage, nemlig at arbejde for kompensationsløsninger i forhold til den 25% fordyrelse på køb af rettigheder en hel del foreninger vil opleve. Og det vil vi i AKKS nu arbejder videre på, selvom det selvfølgelig ikke er optimalt i forhold til det bureaukrati foreningslivet i forvejen oplever.

Maj har i det hele taget ikke været den bedste måned i forhold til lovforslag om moms, idet et borgerforslag om ikke at indføre momspligt på undervisning, herunder privat musikundervisning og anden kunstundervisning, blev nedstemt den 23. maj i Folketinget.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Engin Akyurt, Pexels

Exit mobile version