Kulturpolitisk redegørelse og musikhandlingsplan uden amatører

For første gang i over 25 år fik Danmark en kulturpolitisk redegørelse den 11. maj 2023, skarpt fulgt af en musikhandlingsplan den 12. maj. Der er mange gode takter i begge – ikke mindst en tilførsel af flere midler til musikområdet via musikhandlingsplanen – men begge er desværre også helt uden omtale af amatørerne og det amatørkulturelle foreningsliv.

Med den kulturpolitiske redegørelse ønsker kulturminister Jakob Engel-Schmidt med egne ord at “starte en debat, som skal give bidrag til en ny samlet og ambitiøs kulturpolitik”. Redegørelsen sætter bl.a. tal på, hvordan danskerne bruger kulturen, hvordan kulturen bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse, og hvordan den digitale udvikling påvirker danskernes forbrug af medier, nyheder og kultur. Måske fordi den er talbaseret og fordi amatørkulturen i den grad savner kortlægning, omtales amatørkulturen eller det kulturelle foreningsliv ikke i redegørelsen og berøres kun indirekte i redegørelsens ønske om at begrænse foreningsbureaukratiet. Det er selvfølgelig ærgerligt og aktualiserer behovet for at få hele det store kulturelle foreningsliv afdækket, dokumenteret og synliggjort.

Du kan læse den kulturpolitiske redegørelse HER

Hvor den kulturpolitiske redegørelse maler med de store penselstrøg er den længe ventede musikhandlingsplan en operationel plan, der dækker perioden fra 2023 – 2026. Målet med handlingsplanen er at skabe flere lokale musikoplevelser, øge talentmassen, få flere kvinder i musikken og samtidig hjælpe danske artister til internationale gennembrud. Samtidig skal handlingsplanen styrke de ordninger og initiativer, som sikrer musikernes levebrød. Dansk musikliv får i forlængelse heraf et økonomisk løft på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere musikhandlingsplan, så de forskellige satsninger samlet tildeles 224,74 mio. kr. de næste fire år. 

Af særlig interesse for amatørkulturen er, at handlingsplanen har fokus på at børn og unge får mulighed for både at opleve musik af høj kunstnerisk kvalitet og selv at prøve kræfter som udøvere. Det kommer til udtryk igennem tilskud til en række både nye og tilbagevendende initiativer som OrkesterMester, der samtidig skal udbrede sangglæde hos børn og unge i skolerne, Levende Musik i Skolen som skal være med til at sikre, at børn i hele landet oplever livemusik, Strøm til Børn som skal aktivere børn og unge i at skabe egen musik med særligt fokus på udsatte grupper og Turning Tables som understøtter, at børn og unge fra mindre ressourcestærke miljøer får mulighed for at prøve kræfter med musikken og får styrket deres musikalske færdigheder.

Heller ikke i musikhandlingsplanen er der dog fokus på amatørmusikken og det amatørmusikalske foreningsliv og det synes vi selvfølgelig i AKKS er ærgerligt.

Du kan læse musikhandlingsplanen 2023-26 HER

Tekst: Susan Fazakerley