Den 29. december 2022 bragte Berlingske et læserbrev skrevet af formanden for AKKS Toke Halskov Kristensen. Det handler om behovet for at foreningslivet italesættes som andet og mere end frivillig arbejdskraft. Du finder læserbrevet i Berlingske HER, men du kan også læse det her.

Foreningsliv betyder ikke gratis arbejdskraft

Amatørkulturen med dens 150.000 aktive medlemmer indenfor teater og musik er en del af folkeoplysningsfamilien, selvom den er knap så synlig som idrætten og aftenskolerne. Det betyder at rammen om amatørforeningernes kreative aktiviteter er det frivillige foreningsfællesskab med den enkeltes udbytte i form af socialisering til samarbejde og demokratisk beslutningstagning.

Kerneopgaverne i amatørkulturens foreninger er således at give medlemmerne mulighed for kunstnerisk og kreativ udfoldelse, men det er også at give dem redskaber til at begå sig i dagens samfund. Redskaber, der gør dem i stand til at mestre livet og være en del af et fællesskab.

Desværre oplever vi i AKKS, at frivillighedsbegrebet i stigende grad bliver instrumentaliseret til noget, vi kender fra det sociale område, og som vi ser det udfoldet ved professionelle kultur- og idrætsarrangementer eller i de kommunale frivilligcentre, nemlig frivillige hænder, der kan løfte en forhåndsbestemt opgave gratis, samt gøre det muligt at gennemføre store arrangementer og udføre velfærdsopgaver.

Når man i offentligheden taler om det frivillige engagement, handler det i dag derfor primært om, hvordan man kan gøre det attraktivt at få frivillige til at lægge flere ulønnede arbejdstimer i for eksempel velfærdens tegn – ikke om hvordan deltagelsen i de demokratiske processer og foreningsfællesskabet kan blive mere attraktivt for alle aldre. Vores foreningsliv er med andre ord ved at blive for meget frivilligt arbejde og for lidt aktivt foreningsliv.

I AKKS genkender vi udmærket udfordringen med manglende frivillige i forbindelse med driften af amatørforeningerne og alt det, som ikke handler om den kreative udfoldelse. Men løsningen er ikke at tale blindt om, hvordan vi får flere i gang med det frivillige arbejde. I stedet skal vi i gang med at skabe overskud til at udvikle foreningsfællesskabets kerneaktiviteter og demokrati. Vi skal italesætte frivilligheden som andet og mere end frivillig arbejdskraft, og vi skal spørge os selv:

  • Hvad er det, vi tager med os i livet fra foreningsfællesskabet og de kreative aktiviteter?  
  • Hvordan skaber man de bedste rammer, også for nye generationer?

Det er tid til at rette fokus på den frivillige deltagelse frem for på frivilligt arbejde. Det er vores ønske for foreningslivet i 2023.

Af Toke Halskov Kristensen, formand for AKKS

Tags:

Comments are closed

%d