En ny regering er præsenteret og med den et regeringsgrundlag med både plads til kulturen og foreningslivet. Det bliver moderaternes Jakob Engel-Schmidt, der som kulturminister skal realisere visionerne. Han er 39 år, uddannet cand. merc. i International Business og har tidligere siddet i Folketinget for Venstre af flere omgange.

Og hvad kan vi så forvente os i amatørkulturen?

Før det første bebuder regeringen, at man vil arbejde for at styrke det frivillige idræts- og foreningsliv og gøre det nemmere at rekruttere og fastholde frivillige og ledere. Regeringen vil hjælpe foreningslivet ved at igangsætte initiativer, der styrker frivilligheden, hindrer og afvikler bureaukratiske byrder og sikrer fortsat stabile rammevilkår for det frivillige foreningsliv. Det skal f.eks. gøres lettere og dermed billigere for foreninger at oprette og drive konti.

Hvad angår kulturen ønsker regeringen et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet og kulturen skal ikke være forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen. Regeringen vil således styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder.

I forlængelse heraf har regeringen fire konkrete satsninger:

• Man vil formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik

• Man vil reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet.

• Man vil nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.

• Man vil gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job.

I forbindelse med regeringsgrundlaget udtaler AKKS’ formand, Toke Halskov Kristensen:

“Vi hilser den nye regering og dens ønske om at styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder velkommen. Vi hæfter os særligt ved, at man vil formulere en samlet ambitiøs kulturpolitik og reformere forældet lovgivning. Vi håber det betyder, at vi kan få mindsket de bureaukratiske benspænd samt at der vil blive kigget med nye øjne på folkeoplysningslovens rammer, der begrænser det amatørkulturelle foreningsliv. Derudover håber vi, at det kulturelle foreningsliv vil blive inddraget i arbejdet med at afdække, hvordan kunst og kultur kan bidrage til fx trivselskrisen – især i forhold til de unge. Her har det kulturelle foreningsliv i den grad en rolle og vi glæder os til at spille ind”

Du finder afsnittet om forenings- og kulturlivet på side 50 i afsnittet om “et mere levende og åbent demokrati” i regeringsgrundlaget HER

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Steen Brogaard af Jakob Engel-Schmidt

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: