Site icon Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Den nye bogføringslov og amatørforeningerne

I 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov, som træder i kraft 1. januar 2024. Den kan komme til at berøre de amatørforeninger, der har en nettoomsætning fra erhvervsdrift på mere end 300.000 kr. om året.

Og hvad betyder det så?

Med erhvervsdrift menes indtægter fra f.eks. billetsalg, udlejning af lokaler eller cafédrift udenfor kredsen af medlemmer. Har din forening erhvervsdrift, der overstiger 300.000 kr. om året i to år, så rammes den fra 1. januar 2024 af:

Erhvervsstyrelsen påtænker at udarbejde en skabelon for at hjælpe med korrekte procedurebeskrivelser. Du kan finde mere information hos Erhvervsstyrelsen HER.

Den gode nyhed er at de fleste regnskabsprogrammer allerede har indarbejdet de nye krav, men der er altså slut med bilagsmapperne, hvis man har en vis størrelse som forening.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Steve Buissinne, Pixabay

Exit mobile version