Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har netop offentliggjort deres tildeling af midler til projekter i 2023. Udvalget modtog i alt 742 ansøgninger og har uddelt støtte til 427 musikprojekter for 28.987.675 kr. Der blev også uddelt midler til amatørmusikken.

Amatørmusikpuljen modtog i år 49 ansøgninger og der blev tildelt midler til 32 projekter for 4.712.000 kr. Det er et lille fald i forhold sidste år hvor der blev uddelt for 4.770.175 kr.

Formålet med amatørmusikpuljen er at styrke kvalitet og mangfoldighed i amatørmusiklivet i Danmark. Puljen kan søges af amatørområdets landsdækkende organisationer og foreninger samt arrangører af amatørmusikaktiviteter af landsdækkende interesse, som kurser, dirigentkurser, stævner og lignende.

Årets uddeling fra amatørmusikpuljen følger det økonomiske leje puljen har stabiliseret sig på de senere år, efter den faldt betragteligt i årene efter 2015, hvor man som mest uddelte 7.102.644 kr.

Formanden for Amatørmusik Danmark, Jonas Viggo Pedersen, har følgende kommentar til årets uddeling:

Uddelingen fra Statens Kunstfond til amatørmusikken for 2023 er interessant på flere planer:

Det er den første uddeling til amatørmusikken, siden der kom nye medlemmer i Projektstøtteudvalget for Musik. Det er altid spændende at se, om man kan afkode en ny linje i tildelingskriterierne, når der kommer et nyt udvalg. Og det er især spændende om udvalgets syn på amatørmusikkens betydning i det samlede musikliv har ændret sig. Det er ikke altid man kan se det direkte afspejlet i tildelingerne, men nogen gange er der signifikante ændringer at spore.

Deraf følger, at det også er spændende, om amatørmusikkens andel er blevet større eller mindre, eller om den blot følger inflationen og så er det også interessant, om der er udsving indenfor amatørmusikkens organisationers tildeling, eller måske endda, om der er geografiske, genremæssige, diversitetsmæssige eller andre kriterier, der får større vægt. Det kræver indsigt i de enkelte ansøgninger, for Kunstfonden er altid meget tavs om kriterierne, set fra tilskudsmodtagers side. Det er væsensforskelligt fra de private fonde, som ofte går ind i et decideret samarbejde om projekterne.

I første omgang kan vi se, at tildelingssummen for 2023 er faldet i størrelse på et tidspunkt, hvor inflationen er større end længe. Det kommer til at gå hårdt ud over amatørmusikken – og det er synd, for det er her, der virkelig geares: et projekt, som er drevet af frivillige kræfter, er slet ikke så omkostningstungt som de professionelles. En krone sparet i amatørmusikken slår derfor væsentligt hårdere; der bliver væsentligt mindre projekt for pengene.

Nu skal man aldrig dømme Kunstfondens projektstøtteudvalg på deres første uddeling. Det er, når deres periode er til ende, man skal holde deres samlede uddelinger op imod den kunst-politik, fonden i øvrigt har givet udtryk for gennem deres konferencer og publikationer.

Spørgsmålet er, om projektstøtteudvalget for Musik formår at markere sig i forhold til den særlige relation, der er mellem amatørmusikken og de professionelle kunstnere: Vi har kun ét musikliv

Tekst: Susan Fazakerley

Foto af Jonas Viggo Pedersen af Daniel Clemmensen

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: