Site icon Amatørkultur i Danmark

Social inklusion i deltager-kultur og folkeoplysning

I dagene fra 5-8. september 2022 deltog AKKS i en Erasmus+ studietur til Wien med fokus på kulturelle aktiviteter og folkeoplysningsinitiativer, der fremmer social inklusion både lokalt og internationalt. En spændende tur, der gav masser af inspiration til både organiseringen af og projekter i AKKS.

Deltagergruppen bestod af ledere og bestyrelsesmedlemmer indenfor folkeoplysningen og det kulturelle foreningsliv i Danmark og gruppen besøgte i løbet af fire dage fem organisationer, der arbejder med diversitet og inklusion på hver deres måde.

Vært for turen var den uafhængige organisation EDUCULT, der med undertitlen: ”Denken und Handeln in Kultur und Bildung” arbejder med anvendt forskning og rådgivning indenfor feltet kultur og dannelse. Se også www.educult.at. EDUCULT udfører primært forskningsbaserede undersøgelser og evalueringer. Et af de mest relevante i en AKKS-sammenhæng er uden tvivl projektet SoPHIA, som er en digital platform med en holistisk/kvalitativ vurderingsmetode til at måle udbyttet af projekter og interventioner indenfor kulturarv. Metoden kan dog også bruges indenfor andre kulturfelter og du kan læse meget mere om den HER

Næste stop var Initiative Minderheiten, der er en alliance for mindretal i Østrig: Fra de 6 anerkendte mindretal i landet, over syriske og ukrainske flygtninge til gæstearbejdere, jøder, muslimer, romaer, samt Black Lives Matter og LGBT-bevægelsen. Minderheiten udgiver bl.a. et fælles tidsskrift ”Stimme” og laver udstillinger om minoritetshistorie, radioprogrammer og konferencer. Målet er i alle sammenhænge at skabe dialog og politisk forandring og man lægger stor vægt på den positive dialog, som et redskab i denne proces, hvad enten det drejer sig om kulturprojekter eller mere folkeoplysende kampagner. Du kan læse meget mere om Minderheiten HER.

Andendagens første besøg var med organisationen IZ – Vielfaldt Zentrum, der med sloganet ”Diversitet, dialog, dannelse” er opstået ud fra et ønske om at udvikle interkulturelle kompetencer og være fredsskabende i primært Balkanområdet og Kaukasus. IZ er derfor involveret i flere internationale samarbejdsprojekter, der alle arbejder med inklusion, fredsopbygning og international udveksling. Derudover har IZ udviklet et akademi, der bl.a. tilbyder kurser/workshops til f.eks. skoler og organisationer, der har behov for at arbejde med at skabe bevidsthed om diskrimination og inklusion i medarbejdergrupper, foreninger eller skoleklasse. Du kan læse mere om IZ HER.

Anden dagen sluttede med et besøg på Kulturhuset Brotfabrik, der ligger i et område af Wien præget af mange indvandrere. Kulturhuset stræber derfor efter at alle lokalsamfundets etniciteter og netværk er repræsenteret i medarbejdergruppen. Huset tilbyder på denne ene side aktiviteter med frivillig undervisning i tysk og lektiehjælp og samarbejder på den anden side med professionelle kulturinstitutioner og skoler om et ”El Systema” lignende orkester og kor og stiller derudover lokaler til rådighed for aktiviteterne. I huset arbejder man således primært med fokus på aktiviteterne og anser inklusion for at være en positiv sideeffekt, der opstår af aktiviteterne. Læs mere om Brotfabrik HER.

Sidst men ikke mindst besøgte gruppen på opholdets sidste dag Volkhögschule Ottakring, der er en samlet hat over en lang række undervisnings- og læringstilbud udenfor det formelle Østrigske undervisningssystem. Tilbuddene går fra undervisning i f.eks. tysk for flygtninge til ”second chance” skoleundervisning for de frafaldne fra grundskolen til aftenskoletilbud, som vi kender det i Danmark med ugentlige hold i finere madlavning, drama og fransk for begyndere. Ottakring repræsenterer dermed en broget landhandel af tilbud, der ikke så meget er en folkehøjskole i dansk forstand, men mere en meget bred paraply over både undervisnings- og læringstilbud. Du kan læse mere om Ottakring HER.

Med sig hjem fra studieturen tager AKKS først og fremmest inspiration til nye projekter, men også en øget forståelse for at diversitet og inklusion er noget, man skal arbejde bevidst med på alle niveauer i sin organisation fra projekter og ansættelse af medarbejdere, til løbende uddannelse af de frivillige bestyrelsesmedlemmer over pr-materiale. Dertil skal man være klar over, at det er ”det lange seje træk”, at opnå resultater og skabe vedvarende forandring. Flere af de omtalte organisationer havde mere end 30 års erfaringer på bagen og kæmpede stadig med stor idealisme og engagement for at skabe et mere mangfoldigt samfund.

Studieturen var et led i Eramus+ projektet “BRIDGES – Cultural activities with added community values” koordineret af Interfolk og DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Susan Fazakerley og Hans Jørgen Vodsgaard

Exit mobile version