Site icon Amatørkultur i Danmark

Fritidstillæg til børn i kontanthjælpssystemet

Børn med forældre i kontanthjælpssystemet får nu hjælp til at kunne deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende. Det sker som led i den politiske aftale om et nyt kontanthjælpssystem. Fritidstillægget kan bl.a. bruges til amatørkulturelle aktiviteter.

Med aftalen videreføres det midlertidige børnetilskud i form af et permanent børnetillæg målrettet udsatte børnefamilier og et fritidstillæg målrettet børnenes fritids- og kulturtilbud. Fritidstillægget anses at ville gavne ca. 40.000 børn. 

Tilskuddet udgør 250 kr. pr. barn pr. måned.

Aftalen træder i kraft snarest muligt eller senest 1. januar 2024

Du kan læse den politiske aftale i sin helhed HER

Tekst: Susan Fazakerley

Video: Kulturministeriet

Exit mobile version