Torsdag den 9. juni blev det meget omdiskuterede lovforslag om moms på kunstneriske rettigheder nedstemt i Folketinget. Desværre varslede skatteminister Jeppe Bruus ved samme lejlighed, at han vil genfremsætte lovforslaget til oktober, men foreløbig kan amatørkulturens foreninger ånde lettede op.

Det omdiskuterede lovforslag har været igennem en omfattende behandling i Folketinget siden sin fremsættelse i december 2021 med over 90 spørgsmål, 2 høringer og en ekstern redegørelse. Der var således flertal for forslaget ved fremsættelsen, men da der undervejs i lovbehandlingen blev sået tvivl om hvorvidt det overhovedet var nødvendigt, at indføre moms på de kunstneriske rettigheder i Danmark som følge af en EU-dom, bortfaldt flertallet.

Skatteministeren og skatteministeriets embedsmænd er dog ikke enige i denne afgørelse, der bygger på konklusionerne i den eksterne redegørelse og ministeren har derfor varslet, at lovforslaget genfremsættes i næste folketingssamling.

Alt i alt kan amatørkulturens foreninger dog for nu ånde lettede op i forvisning om, at de ikke foreløbig skal betales moms på deres køb af kunstneriske rettigheder. Det er vi i AKKS meget glade for! Og der skal derfor lyde en stor tak til de politikere, der ændrede holdning undervejs i lovbehandlingen og til Amatørmusik Danmark, DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst og DFS – Dansk Folkeoplysnings samråd for samarbejdet omkring at fremføre amatørkulturens synspunkter forbindelse med lovforslaget. Synspunkter, som du læse mere om HER

Der skal dog lyde et enkelt aber dabei. For den manglende politiske opbakning til dette lovforslag får tilsyneladende ikke umiddelbart konsekvenser for den tidligere varslede ’praksisændring’, der vedrører folkeoplysende skoler og foreningers momsforhold. Det kan du læse mere om i denne artikel fra DFS HER

Tekst: Susan Fazakerley

Foto af skatteministeren: Skatteministeriets hjemmeside

Tags:

Comments are closed

%d