Site icon Amatørkultur i Danmark

Væk med bureaukratiet for de frivillige foreninger

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har omsider valgt at følge op på det arbejde, der blev iværksat af Joy Mogensen for at lempe det administrative bøvl i landets frivillige foreninger, herunder amatørforeningerne.

Det sker efter et vedholdende pres fra bl.a. det frivillige kulturelle foreningsliv, herunder fra AKKS, der har skrevet til både den nuværende og tidligere kulturminister om amatørforeningernes udfordringer med bl.a. bankernes hvidvaskregler, GDPR, uegnede lokaler og sidst men ikke mindst den bebudede lovændring om moms på de kunstneriske rettigheder.

Men nu sker der altså noget! I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet fremgår det, at kulturministeren har i gangsat flere undersøgelser af bureaukratiet i landets foreninger og at målet med dette initiativ er, at indhente viden til at lempe de byrder, der dræber gejstren hos de frivillige.

“Det er muligt vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest” udtaler Ane Halsboe-Jørgensen.

Udover at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse sat i gang af hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, gennemfører ministeriet derfor også en lov- og regelgennemgang af relevant kulturlovgivning og så inviterer Kulturministeriet alle til, at melde de barrierer, de oplever ind via en mailadresse der oprettes til formålet.

Så hvis din forening oplever udfordringer med administrativt bøvl, så er der nu mulighed for I kan blive hørt og komme med ideer til løsninger ved at sende en mail inden 15. juni til: meldetbenspaend@kum.dk

En anden mulighed for at fortælle om jeres udfordringer er at udfylde spørgeskemaet, som du finder HER

Spørgeskemaet er rettet mod lokale foreningsaktive i foreninger på Kulturministeriets område, som har administrative opgaver i foreningen fx som frivillig, leder, lønnet ansat, bestyrelsesmedlem, underviser, mv. Med administrative opgaver menes fx håndtering af medlemsoplysninger, besvarelse af mails, vagtplanlægning, budget, kommunikation, regnskab, bankforbindelse, ansøgninger i forbindelse med stævner/events, ansøgninger om finansiering/puljer mv. Frist for besvarelse af spørgeskemaet er d. 20. maj 2022.

AKKS hilser med store glæde initiativet velkommen og opfordrer alle amatørforeninger til at bidrage med deres oplevelser, ønsker og løsninger.

Du kan læse hele pressemeddelelsen HER

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Peter Rafn Dahm

Exit mobile version