I kølvandet på kommunevalget, udsendte AKKS i slutningen af marts et brev til alle både ny- og genvalgte byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark. Brevet havde fokus på det gensidige samarbejde mellem kommunerne og amatørkulturen og på at synliggøre alt det som amatørkulturen kan byde ind med i forhold til borgernes trivsel.

I brevet hedder det bl.a.:

”Det er svært at sætte tal på, hvad kunstnerisk udfoldelse betyder for mennesker, men det er et faktum, at det giver et mentalt overskud og mindsker ensomhed. Samtidig giver de mange koncerter og teaterforestillinger kommunens borgere/tilhørere gode og ofte også billige oplevelser”

Derudover fortæller brevet kommunerne, hvad de kan gøre for at sikre gode rammer om amatørkulturen i forhold til lokaler, søgbare puljer og synlighed. Du kan se brevet i sin helhed herunder:

Som svar på brevet er der i løbet af 14 dage kommet ikke færre end 25 tilkendegivelser fra kommuner om amatørkulturens betydning i lige netop deres kommune fra bl.a. København, Århus, Holbæk, Køge, Roskilde, Gladsaxe, Favrskov, Fredensborg og Syddjurs. Tilkendegivelser, der er med til at understrege, at et voksende antal kommuner anser amatørkulturen som en vigtig aktør i det lokale kulturliv og som en ressource i forhold til at løfte opgaver som integration og bosætning – og i forhold til at gøre en kommune attraktiv for tilflyttere.

Svarene peger også på nogle af de helt konkrete udfordringer kommunerne står overfor lige nu, som amatørkulturen kan være med til at løfte, som f.eks. at få alle børn og unge med i fritidslivet og integrere de ukrainske flygtninge.

Tekst: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d