Musik i Norden og Nordisk Videncenter for Amatørmusik har netop færdiggjort et større arbejde med at indsamle og systematisere videnskabelig forskning om amatørmusikkens effekter på børn, unge, ældre og samfund. Det er foreløbigt blevet til mere end 200 forskningsartikler fra hele verdenen, der nu er udgivet i en samling under 14 temaer.

De 200 forskningsartikler er begyndelsen på en større samling af artikler med forskningstemaer som løbende indsamles i et idekatalog anført på Nordisk Videncenter for Amatørmusiks hjemmeside. Idekataloget finder du HER. Artiklerne er tænkt som inspiration til og udvikling af amatørmusiklivet og visionen er at indsamle og fremme forskning indenfor det frivillige amatørmusikliv især forholdt til aktiviteternes betydning for den enkelte i en samfundsmæssig kontekst – med fokus på sociale, psykologiske, kreative og helbredsmæssige aspekter.

Indholdet i indeværende samling, der er skrevet på både engelsk og dansk, har særligt fokus på effekten af musikudøvelse på børn, unge, ældre og samfund og er opdelt i 14 temaer:

1. Amatørmusik i samfundet

2. Amatørkulturens betydning i mindre byer

3. Amatørkulturens effekt på borgerne

4. Aktiv kunstnerisk deltagelses betydning for sygdomme

5. Musik/Sang og baby sundhed

6. Børn og Sang

7. Unges sundhed

8. Musik og hjernens udvikling

9. Musik og følelsers udvikling

10. Musik og indlæring

11. Skoleorkestre og deres betydning

12. Instrumentvalget – og kønnets betydning 

13. Amatør versus professionel musiker

14. Musik og teams og virksomhedsledelse

Læs den aktuelle forskningssamling HER

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Pixabay

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: