Alle restriktioner bortfalder

Epidemikommissionen har vurderet, at der ikke længere er behov for at fastholde kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at alle restriktioner på kulturområdet, herunder amatørkulturen, bortfalder fra og med 1. februar 2022.

Fra og med 1. februar 2022 vil der således ikke længere vil være forbud mod stående arrangementer eller krav om mundbind eller coronapas osv.

Epidemikommissionen har dog bemærket, at der fortsat kan være situationer, hvor der er behov for at udvise særlig opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Det gælder fx indendørs arrangementer, hvor mange stående personer samles. Arrangører af sådanne arrangementer kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Det er ikke et krav fra myndighederne, men er frivilligt i forhold til hvad der giver mening til det konkrete arrangement.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Nicholas Green, Unsplash