Sangens Hus har netop offentliggjort en kortlægning af dansk korliv. Kortlægningen er ikke en endelig kortlægning af hele det danske korliv, men et spadestik på vej til mere indsigt og viden om et stort og omfattende område.

Sangens Hus har gennemført kortlægningen med støtte fra Augustinusfonden. Den består af en  kvantitativ undersøgelse baseret på 2.993 gennemførte webinterview med korledere og korsangere foretaget af Epinion i efteråret 2020 og en kvalitativ del-undersøgelse foretaget af Videnscenter for Sang.

Du kan læse mere om kortlægningen, dens metoder og resultater, og finde links til både rapporten og en pixi-udgave af rapporten HER

Og hvad kommer kortlægningen så frem til? Et af hovedresultaterne i kortlægningen er at korsang i stort omfang er en fritidsaktivitet, hvor medlemmerne betaler kontingent for at deltage. Kun 10 procent af undersøgelsens korsangere modtager således betaling for enten alle eller nogle korprøver. Anderledes er det med afholdelse af koncerter, hvor 48% af korene modtager betaling for enten alle eller nogle koncerter. Koncertafholdelse er i det hele taget udbredt på tværs af både amatør- og profesionelle kor og præget af stor alsidighed i genre  og stor geografisk spredning.

Af andre interessante tal fra kortlægningen kan nævnes, at næsten en tredjedel af korene udelukkende består af voksne sangere. At 22 procent af korene er børne- og juniorkor, hvor alle deltagere er under 18 år og at 8 procent af korene kan betegnes som ungdomskor, hvor alle deltagere er i alderen fra 14 – 39 år. Området er desuden kendetegnet ved at  over 80 procent af korene er forankret i en organisation og 93 procent af korene har aflønnede dirigenter.

Kortlægningen tegner generelt et billede af et velfungerende korliv, der oplevede en stigende tillslutning af korsangere i den periode hvor undersøgelsen blev foretaget, som altså ligger før den anden corona lock down. Derudover konkluderer rapporten, at deltagerne oplever, at det er berigende at synge i kor. Korsangere, korledere og dirigenter omtaler således både fysiske, mentale, følelsesmæssige og sociale gevinster og finder, at især børn kan få lærings- og selvudviklingsmuligheder igennem kordeltagelse.

De få kritikpunkter i rapporten er rettet mod behovet for flere korte kurser for korledere og dirigenter med fokus på nyt repertoire, nye øvelser, muligheden for et direktionsfagligt løft og sparring mellem korledere og dirigenter. Ligesom man oplever en udfordring i forhold til, at mange kor i Danmark er organiseret under aftenskolerne, hvor lønnen til korledere og dirigenter ikke kan stå mål med opgavens omfang.

Dette er kun et udpluk af kortlægningens resultater, der kan studeres nøjere i den 100 sider lange rapport, der lægger op til flere undersøgelser af et stort område.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Niels Linneberg for Sangens Hus

 

 

 

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: