Uddeling af Con Amore Kulturpris 2020

Den 26. oktober lykkedes det omsider at få uddelt Con Amore Kulturpris 2020 til Roskilde Kommune, indstillet af Gundsømagle landsbyråd. Eventen fandt sted med et års forsinkelse i Gundsømagle forsamlingshus og blev en mindeværdig dag for alle.

Prisuddelingen foregik i Gundsømagles mere end 100 år gamle forsamlingshus. Der var dækket op til 80 spisende gæster i den store sal, hvor man ville fejre modtagelsen af Con Amore Kulturprisen og Roskilde Kommune ville takke Gundsømagle Landsbyråd for at indstille til Prisen.

Kultur- og Idrætschef, Poul Knopp Damkjær, bød varmt velkommen til den forsamlede skare, der bl.a. bestod af byråds- og udvalgsmedlemmer, personale fra Kultur- og Idrætsforvaltningen samt medlemmer af Gundsømagle Landsbyråd.

Palle Gram Jørgensen, Birgit Overgaard og borgmester Thomas Breddam ved prismodtagelsen.

Der var lavet et fint program, hvor Birgit Overgaard fra AKKS indledte med at fortælle om Prisen og hvorledes den kan erhverves og hvor vigtigt det gode samarbejde mellem kommunerne og de kulturelle foreninger er for borgernes trivsel og bosætningsmiljøet. Diplomet blev læst op for forsamlingen og dernæst var det en meget stolt og glad borgmester, Tomas Breddam, der takkede for Prisen. Han causerede over udtrykkene amatør og frivillig og takkede Gundsømagle Landsbyråd for deres initiativ med at indstille Roskilde kommune – og i det hele taget for deres kulturelle arbejde i Gundsømagle, som er et eksempel for andre landsbymiljøer i Roskilde.

Kultur- og idrætsudvalgsformand Claus Larsen takkede ildsjælene og Gundsømagle landsbyråd for alle deres gode initiativer til glæde for borgerne.

Sluttelig takkede Palle Gram Jørgensen fra Landsbyrådet i Gundsømagle for den bevågenhed, de får fra Roskilde Kommune og nævnte nogle af alle de flotte arrangementer, der foregår i Gundsømagle og forsamlingshuset og som nu kan ses i en folder, som rådet har fået udarbejdet. Præmiesummen på 8.000 kr. er selvfølgelig øremærket til et nyt kulturelt arrangement i forsamlingshuset.

Før og efter prisuddelingen musicerede jazzsangerinden Clara Vuust og guitaristen Francesco Cigna med et repertoire, der var rundet af kærligheden til jazzen. Begge arbejder på Roskilde Kulturskole i Jyllinge, mens forsamlingen kunne nyde lækkerierne, der var stillet frem.

Efter fotografering af prismodtagerne kunne man sætte sig til bords og fejre dagen med et godt måltid mad fremstillet i forsamlingshusets køkken.

Det blev en mindeværdig dag for både AKKS, Gundsømagle landsbyråd og Roskilde kommune.

Tekst: Birgit Overgaard

Foto: Bjarne Willy Petersen