Alle restriktioner for amatørkulturen ophører!

Som udmeldt den 27. august ønsker regeringen ikke at forlænge kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, når den nuværende kategorisering udløber den 10. september. Dermed vil der fra den 10. september ikke gælde flere restriktioner for kultur- idræts- og foreningslivet.

Regeringen har samtidig besluttet, at kravet om coronapas ophæves for alle større idræts- og kulturarrangementer allerede fra 1. september. Endvidere er det blevet besluttet, at de sektorspecifikke retningslinjer er blevet ophævet fra 1. september, og erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd mv. Retningslinjerne vil derfor blive fjernet fra Kulturministeriets hjemmeside og erstattet af henvisninger til relevante sider hos Sundhedsstyrelsen.

God fornøjelse derude og pas godt på hinanden:)

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Pixabay