Der er netop oprettet to nye puljer, der kan søges af. foreninger på kulturområdet. Den ene pulje kaldes “1000 nye fællesskaber i oplevelsesindustrien” .  Målet med den er at give aktive foreninger på kultur- og socialområdet mulighed for at få økonomisk støtte til at skabe nye fællesskaber for ensomme. Den anden kaldes “Kunstneriske Sommeraktiviteter 2021” og har til formål at støtte kunstneriske aktiviteter og skabe kulturoplevelser og sommerarrangementer for danskerne.

Den første pulje “100 nye fællesskaber i oplevelsesindustrien” kan i princippet søges af de amatørkulturelle foreninger. Det er imidlertid en betingelse, at pengene bruges i oplevelsesindustrien. Det kan for eksempel være på kulturinstitutioner som spillesteder, teatre, museer og zoologiske haver samt på restauranter, feriecentre og campingpladser. Oplevelsesindustrien skal i forbindelse med aftalen forstås i bred forstand som virksomheder med registeret CVR-nummer, der tjener penge på at udbyde oplevelser.

Det kan for eksempel være:

  • Virksomheder, der udbyder spise- og drikkevarer på eller eved forretningsstedet, som fx restauranter, caféer, barer, madboder og lignende.
  • Virksomheder, der udbyder overnatningsmuligheder, som fx hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, feriecentre, sommerhuse, campingpladser og lignende.
  • Virksomheder, der udbyder oplevelser og kulturtilbud, som fx forlystelsesparker, oplevelseshuse, sports- og udendørsaktiviteter, rejsebureauer, udbydere af gaming- lege- og badelande, museer, kunsthaller, gallerier, biografer, teatre, musicals, revyer og andre udbydere af scenekunstforestillinger, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver lignende.
  • Disse er eksempler på oplevelseserhverv, og ovenstående er ikke en udtømmende liste.

Puljen åbnede den 23. juni og kan både søges til mindre projekter op til 20.000 kr. og til større projekter op til 250.000 kr. indtil 31. august 2021.

Du kan læse mere om puljen og søge den HER

Den anden pulje “Kunstneriske Sommeraktiviteter 2021”  kan søges til aktiviteter i perioden fra den 1. juli til og med den 30. september 2021. Der er dog deadline for ansøgninger 16. juli 2021. Der kan søges om tilskud på op til 50.000 kr. pr. ansøger. Heraf skal 60 procent gå til kunstnerhonorar. For at sikre kunstnerisk kvalitet stilles der således krav om, at de medvirkende kunstnere er professionelle eller nyetablerede.
Puljen kan søges af:
  • Professionelle og/ eller nyetablerede kunstnere på CPR-nummer
  • Professionelle og/eller nyetablerede kunstnere med CVR-nummer oprettet før 1. juni 2021.
  • Foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, fx teatre, spillesteder, museer og folkeoplysende foreninger med CVR-nummer oprettet før 9. marts 2020.

De kunstneriske aktiviteter der støttes er: foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger, oplæsningsarrangementer, performances, kunstværker i det offentlige rum og workshops. De kunstneriske sommeraktiviteter kan enten finde sted på kulturinstitutioner, fx. teatre, spillesteder, museer mv., i foreningslivet eller i det offentlige rum, fx der, hvor borgerne bor. Det er et krav at der er offentlig adgang til aktiviteten, og at det foregår i sommermånederne i perioden fra den 1. juli til og med den 30. september 2021. Det er desuden et krav, at de budgetterede omkostninger står i rimeligt forhold til aktivitetens eller aktiviteternes indhold og omfang.

Du kan læse mere om puljen og søge den HER

Tekst: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: