COVID-19 Kulturpuljen har nu afsluttet sin anden uddeling og 6,625.000 kr. er blev uddelt til 225 corona-ramte lokale foreninger. I alt har 400 foreninger således modtaget støtte fra puljens to uddelinger og mange af de tilgodesete er amatørforeninger.

Søgningen til Covid-19 Kulturpuljen viste et stort behov for hjælp til amatørkulturen og de frivillige kulturarrangører, der har været hårdt ramt af corona-restriktionerne.

DFS og DUF har nu uddelt 6.625.000 kr. i puljens anden runde til 225 foreninger.

I alt er der dermed blevet uddelt over 10 mio. kr. til 400 foreninger over to ansøgningsrunder.

Kulturpuljen blev oprindeligt etableret på baggrund af en politisk aftale mellem næsten alle Folketingets partier. Formålet var at yde økonomisk støtte til foreninger, der har været ramt af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.

Aflysninger og mistede indtægter

Midlerne fra puljen er gået til foreninger over hele landet, der har fået dækket afholdte udgifter og tabte indtægter.

Der er bl.a. givet støtte til afholdte udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer, tabte indtægter for aflyste arrangementer, tabte billetindtægter pga. restriktioner, der har nedsat publikumsantal, mistede sponsorater, mistede medlemskontingenter og tabte indtægter for lokaleudlejning.

Villy Dall, der formand for Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, AKKS, peger på, at Kulturpuljen har været helt afgørende for at holde hånden under de amatørkulturelle foreninger under nedlukningen:

Vi glæder os over, at de tildelte midler er kommet mange af amatørkulturens foreninger til gode og har sikret flere gruppers overlevelse igennem denne vanskelige tid. Og der skal lyde en stor tak til DFS for deres arbejde med at få midlerne ud og leve hos vores medlemmer.

 Så meget blev uddelt i runde 2:

Puljens størrelse: 6.625.000 kr.

Samlet ansøgt beløb: 10.286.266 kr.

Antal ansøgninger: 266

Antal bevillinger: 225

Antal foreninger, der har fået det fulde ansøgte beløb: 103

Antal foreninger, der har fået et nedsat beløb: 122

Antal afslag: 41

Se den samlede liste over alle tilskudsmodtagerne i anden runde HER

Tekst: DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråd

Tags:

Comments are closed

%d