I uge 7 udsendte AKKS et brev til alle byrådsmedlemmer i de 98 kommuner i Danmark. Brevet har fokus på hvordan kommunerne efter en forhåbentlig snarlig genåbning, kan være med til at skabe gode rammer for amatørkulturen. Baggrunden for brevet er et ønske om at amatørkulturen får mere plads både i dette års kommunalvalg og i kommunernes politiske prioriteringer i fremtiden.

Brevet er et led i en større satsning i AKKS på at skabe mere dialog med alle landets 98 kommuner om amatørkulturens vilkår. I brevet hedder det bl.a.:

Nu hvor vi har lagt 2020 bag os, og verden forhåbentlig åbner sig igen, ser Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) en oplagt mulighed for at gøre mere opmærksom på amatørscenekunsten, dvs. kor, orkester og teater og alt det gode, som amatørscenekunsten bringer til kommunens kulturliv – herunder nærvær, lokale oplevelser og gode relationer mellem kommunens borgere.

I brevet nævnes også den rolle amatørkulturen spiller for et attraktivt foreningsliv og for tilflytning og turisme og i forlængelser heraf opstilles der en række tiltag, som kommunerne kan iværksætte for at sikre amatørkulturens udøvere gode vilkår. Tiltagene kredser primært om økonomi, synlighed, samarbejde og lokaler og bygger på input fra AKKS’ medlemssammenslutninger og på de erfaringer AKKS har gjort sig i forbindelse med uddelingerne af Con Amore Kulturpris, der de sidste 7 år er uddelt en gang årligt til den kommune, der har de bedste rammer for amatørkulturen.

Du kan læse brevet i sin helhed HER

Brevet er generelt blevet positivt modtaget af byrådsmedlemmerne i landets kommuner. Mange er glade for henvendelsen og svarene afspejler at amatørkulturen spiller en stor rolle i nogle kommuner. Fanøs borgmester Sofie Valbjørn, (Å), skriver således at de på Fanø har et lokalt Kulturelt Samråd og et rigtig fint samarbejde med dem. Hun fortsætter:

Vi er som lille kommune dybt afhængige af, at vores borgere skaber og tager initiativ til gode kulturarrangementer, og som kommune understøtter vi dem alt hvad vi kan med både puljer, sparring, fælles initiativer m.m.

Andre kommuner har med afsæt i brevet valgt at sætte en drøftelse af amatørkulturens vilkår på dagsordenen, mens andre igen ønsker at sætte fokus på hele kulturlivet efter coronaen. Fra Middelfart sætter Peter Wamberg, chef for kultur & fritid, således ord på manges tanker når han siger:

Middelfart har meget fokus på, hvordan vi med hjælp fra alle gode kræfter, kan få kulturlivet til at blomstre efterhånden som coronaen slipper sit tag.

I AKKS kunne vi, som sagt, godt tænke os at rammerne for amatørkulturen kom til at spille en større rolle i den kommende kommunale valgkamp. Da udmøntningen af lovgivningen omkring amatørkulturen finder sted i kommunerne, vil AKKS derfor gerne opfordre amatørforeningerne ude omkring i landet til, evt. med afsæt i AKKS’ brev, at gå i dialog med deres kommune op til valget og f.eks. stille spørgsmål til efterårets vælgermøder.

Samtidig vil brevet til byrådsmedlemmerne blive fulgt op af flere initiativer fra AKKS’ side rettet mod kommunerne både før og efter kommunalvalget.

Tekst: Susan Fazakerley.

Photo: Elements5-digital, Unsplash.

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: