Nina Ulf Jørgensen er udpeget som ny repræsentant for amatørmusikken  i Statens Kunstfonds repræsentantskab, der består af 49 medlemmer fra en lang række af kulturlivets institutioner, organisationer og interessegrupper. Repræsentantskabets primære opgave er at følge arbejdet i Kunstfondens bestyrelse og de kunstfaglige udvalg.

Statens Kunstfond har ansvar for uddeling af ca. kr. 500 mio. hvert år til en lang række aktører, institutioner og projekter over hele Danmark, til støtte for både produktion og formidling af arkitektur, billedkunst, design, film, kunsthåndværk, litteratur, musik og scenekunst. Kunstfonden arbejder primært igennem 16 kunstfaglige udvalg, som tildeler kunststøtten på baggrund af ansøgninger til cirka 65 forskellige puljer.

Til at følge arbejdet i Kunstfondens bestyrelse og i de kunstfaglige udvalg er der nedsat et repræsentantskab med 49 medlemmer fra en lang række af kulturlivets institutioner, organisationer og interessegrupper. Repræsentantskabets vigtigste opgaver er at sammensætte de mange forskellige kunstfaglige udvalg og at tildele kunstnere statens livsvarige hædersydelse.

AKKS og Amatørmusik Danmark udpeger i fælleskab en repræsentant sammen med to af andre organisationer,  Organisationen af Rytmiske Amatører (ORA) og Musik & Ungdom (M&U). I de kommende fire år er amatørmusikkens repræsentant Nina Ulf Jørgensen, som bl.a. er bestyrelsesmedlem i M&U.

Nina er en ildsjæl som gennem mere end 20 år har involveret sig og arbejdet på mange arenaer i dansk musikliv. I AKKS har vi tidligere haft fornøjelsen at dele kontor med Nina, da hun i 6 år var generalsekretær for landsorganisationen for musik- og kulturskoler, DAMUSA. Fremover vil vi, sammen med ORA og M&U holde jævnlige møder med Nina, så vi kan klæde hende på til at være vores talsperson i Kunstfondens repræsentantskab.

I  forbindelse med udpegningen udtaler Nina:

”Jeg er meget glad for at AKKS, ORA og M&U har indstillet mig til pladsen i Statens Kunstfonds repræsentantskab. Det ligger mig på sinde, at samle alle musiklivets repræsentanter om at forstå, at vi kun har ét musikliv, og at alle er afhængige af hinanden ligesom i et økosystem. Derfor må man f.eks. aldrig glemme børn og unge, idet man derved udtynder fødekæden – og amatørmusikken har både en værdi i sig selv for alle de involverede der spiller og synger, men også en stor værdi i den synergieffekt der er mellem det professionelle musikliv og publikum.  Mine mange år som generalsekretær i DAMUSA, har givet mig erfaring med det politiske arbejde på musik- og kulturområdet og styrket min relation til mange organisationer i musiklivet. Jeg har tilmed et stort netværk i både den klassiske og den rytmiske verden, og et godt kendskab til både børn og voksne”

Du kan læse mere om Statens Kunstfonds repræsentantskab HER

Tekst: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d