Kom til lands- og repræsentantskabsmøde i AKKS

Søndag den 22. november er der lands- og repræsentantskabsmøde i AKKS, der i år foregår via Zoom. På landsmødet uddeles Con Amore Kulturpris 2020 og AKKS’ bestyrelse og medlemssammenslutninger fortæller om deres visioner for samrådet. Bagefter afholder AKKS sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor beretning og handleplan fremlægges, ligesom der er formandsvalg. Alle er velkomne til at deltage i begge møder.

Begivenheden finder som sagt sted søndag den 22. november 2020 og starter med landsmøde fra kl. 13 – 14.30 efterfulgt af repræsentantskabsmøde fra kl. 14.30-16.00. For repræsentantskabsmødet gælder det at alle deltagere har taleret, men at kun repræsentantskabet, der består af 5 repræsentanter fra hver medlemssammenslutning, har stemmeret.

For at deltage skal du sende en mail til mette@akks.dk inden fredag den 20. november. Linket til zoom fremsendes lørdag den 21. november til alle tilmeldte. Ønsker du at modtage materialet til repræsentantskabsmødet, så send en mail til akks@akks.dk.

PROGRAM

Landsmøde

13.00:  Velkomst ved formand for AKKS’ Villy Dall, dagens moderator

13.05:  AKKS i nyt format ved Dina Gelfer-Jørgensen og Jens Damsager Hansen fra AKKS’ bestyrelse. De fortæller hvad det nye AKKS står for og hvilke opgaver AKKS for fremtiden skal varetage på vegne af sine medlemmer.

Spørgsmål fra chatten samlet op og spurgt af Susan Fazakerley

13.25: Uddeling af Con Amore prisen 2020. De nominerede kommuner er: Holstebro, Roskilde og Guldborgsund.

14.00: Pia Bredow fra DATS og Jonas Viggo Petersen fra Amatørmusik Danmark interviewes af Villy Dall. De fortæller om hvad de to organisationer har tilfælles, hvordan de supplerer hinanden og hvorfor det er vigtigt at amatørkulturen står sammen.

14.20:  Afrunding v. Villy Dall

PAUSE

Repræsentantskabsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (til vedtagelse)
 3. Regnskabsaflæggelse (til vedtagelse) OBS! Dette punkt blev behandlet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. august 2020 og udgår derfor.
 4. Optagelse af nye sammenslutninger og associerede medlemmer (til vedtagelse)
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og sammenslutninger (til vedtagelse)
 6. Bestyrelsens forslag til budget (til orientering)OBS! Dette punkt blev behandlet på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. august og udgår derfor.
 7. Bestyrelsens forslag til kontingent (til vedtagelse)
 8. Bestyrelsens forslag til handleplan (til vedtagelse)
 9. Valg:
  • Formand for 3 år
  • Intern revisor for 1 år
  • Revisorsuppleant for 1 år10.

10. Eventuelt

Tekst: Susan Fazakerley