OPDATERET d. 3.12.20: De lokale restriktioner i Nordjylland er nu ophævet.

De nyeste tiltag fra regeringen og myndighederne i de syv berørte kommuner i Nordjylland rammer selvfølgelig også amatørkulturen. Alle undtagelser fra forsamlingsforbuddet er ophævet i de syv kommuner.  Alle offentlige lokaler, der bruges til kultur- og foreningsliv lukkes foreløbigt til og med 3. december.

Restriktionerne rammer specifikt Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner og betyder at :

  • Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner i de berørte kommuner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller og kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.
  • Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.
  • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.
  • Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.

Alt i alt er det kun tilrådeligt for beboere i de 7 kommuner at spille musik og teater og synge sammen med sine allernærmeste.

Da der på mange måder er tale om en nedlukning af amatørkulturen, er fokus lige nu er rettet mod nødhjælpspakkerne og en forlængelse af disse. Herunder på at afklare muligheden for kompensation, hvis  ens aktiviteter i en “åben” kommune er berørt af nedlukningen.

AKKS følger udviklingen og opdatere løbende.

Pas på jer selv og hinanden derude.

Tekst: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d