Igang igen

Kære foreninger og aktører i amatørkulturen. Så sluttede sommerferien og amatørkulturen skal i gang igen. Det kommer desværre til at ske i skyggen af COVID-19. I øjeblikket stiger smittetrykket og genåbningen er sat på stand by. Det er rigtig ærgerligt. I AKKS arbejder vi imidlertid videre på at påvirke og sikre at rammerne for at genåbningen bliver til at leve med for amatørkulturen.

Vi har i AKKS valgt en strategi, hvor vi samarbejder med både politikere, embedsmænd og vores egne og andre organisationer for at sikre at amatørkulturen kommer bedst muligt igennem krisen.

Før sommerferien gennemførte AKKS derfor i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst første del af en spørgeskemaundersøgelse om konsekvenserne af Covid-19 for vores medlemsorganisationer og deres medlemmer. Resultaterne blev skrevet sammen til en rapport, som du finder HER. Anden del af undersøgelsen gennemføres når vi kan se enden på pandemien. De to undersøgelser skal så tilsammen give os et billede af pandemiens konsekvenser for vores område og bruges i arbejdet med at genoprette amatørkulturen. Rapporten blev fremsendt til Kulturministeriet, DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråd m.fl.

Derudover blev AKKS i midten af maj inviteret med i Kulturministeriets sektorpartnerskaber sammen med bl.a. Amatørmusik Danmark, DATS og DFS og har deltaget i en lang række møder om retningslinjerne for en sikker genåbning af foreningslivet i Danmark. Disse møder fortsætter i efteråret i takt med at smittetrykket stiger og falder.

Dertil har AKKS flere gange skrevet til kulturminister Joy Mogensen og erhvervsminister Simon Kollerup samt Folketingets kulturordførere omkring amatørkulturens vanskeligheder i forhold til at få adgang til hjælpepakkerne, der kun sporadisk har kunnet hjælpe vores nødstedte foreninger. Det arbejde fortsætter også efter sommerferien med henvendelser til i første omgang Folketingets Kulturudvalg og møder med ordførere. Meget af dette arbejde sker på baggrund af medlemshenvendelser, så hvis du eller din forening oplever nogle vanskeligheder i forlængelse af COVID-19, må du meget gerne skrive til os på akks@akks.dk. Vi har i den forbindelse et godt samarbejde med DFS og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Den svære adgang til hjælpepakkerne og spørgeskema-rapportens resultater er for øvrigt blevet omtalt i Kulturmonitor, radioprogrammet Kræs på Radio4, Ekstra Bladet, Jyske Vestkysten, DFS’s nyhedsmail m.fl. med hjælp fra lokale foreninger.

Derudover har vi via AKKS’ hjemmeside, facebook og nyhedsmail løbende informeret om de nyeste tiltag og ændringer i forhold til de retningslinjer og hjælpepakker, der er relevante for amatørkulturen. Også det arbejde fortsætter i efteråret. Du kan holde dig orienteret via vores hjemmeside under punktet COVID-19.

Vi har også henvendt os til KL – Kommunernes Landsforening for at få hjælp i forhold til, at mange af vore aktive scener, band, kor og orkestre er afhængige af at øve i kommunale lokaler. Her har der været mange uafklarede forhold omkring afstandskrav og rengøring. Hvis du eller din forening oplever problemer i den forbindelse, vil vi også meget gerne høre om det på akks@akks.dk

Den 20. august kl. 15-17 holder vi endvidere i samarbejde med Amatørmusik Danmark, FUK – Folkekirkens Ungdomskor, KOR72, DMK – Danske Musik- og Kulturskoler et webinar om risiko for Corona smitte. Det sker i samarbejde med lægefaglige eksperter fra Statens Seruminstitut og Odense Universitetshospitals arbejdsmedicinske klinik. Et samarbejde der ligeledes fortsætter så længe der er behov for det. Et af vores mål i forbindelse med dette webinar er – udover at informere om smitterisiko og retningslinjer – at indsamle den forskning, der er på området, så vi er bedre rustet til fremtidige pandemier, ikke mindst i forhold til korsang, blæseinstrumenter og skuespillere på scenen.

Sluttelig står vi nu i en ny situation, i og med forsamlingstallet på grund af den ny smittebølge ikke blev forhøjet fra 100 til 200 pr. 8. august, som ellers forudsat, hvorfor vi ikke kan forvente, at der sker en yderligere forhøjelse af det tilladte tilskuertal pr. 1. september. Der tales allerede om, at der som i år formentlig ej heller kan holdes musikfestivaler næste sommer. Også her har vi behov for jeres indmeldinger til akks@akks.dk om, hvad I oplever af vanskeligheder og forhindringer.

Med venlig hilsen

Villy Dall, formand & Susan Fazakerley, sekretariatsleder