Selvom der i de danske amatørkulturforeninger er stor bekymring omkring den nuværende COVID-19 situation, blomstrer initiativerne til at holde de kunstneriske- og sociale aktiviteter i gang.

I spørgeskemaundersøgelsen, som AKKS i foråret har udarbejdet sammen med Amatørmusik Danmark og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst, fortæller mange foreninger om at man i den ufrivillige pause, prøver at holde humøret oppe og aktiviteterne i gang i den form man nu kan. Og på trods af bekymringer om økonomi og evt. tab af medlemmer, så foregår der rigtig meget i de forskellige foreninger for at vedligeholde det sociale fællesskab og de kunstneriske aktiviteter. Nedenfor ses et udpluk af nogle af de mange forskellige initiativer og aktiviteter:

 • Øget aktivitet på de sociale medier, både socialt og kunstnerisk. Herunder digitale kor- og orkesterprøver, bingo, musikquizzer, teatersport, øve replikker, readings, små opgaver m.m.
 • Fjernundervisning: instruktører fremsender små video- eller lydfiler, som medlemmerne selv øver på hjemme, nogle laver digital soloundervisning på relevante platforme, andre digitale workshops, talentudvikling og personlig udvikling online 
 • Hjemmeprøver i små grupper. Dette både for at holde det kunstneriske niveau oppe, men også for at holde den sociale kontakt ved lige
 • Udendørs aktiviteter: Man mødes i det omfang det er muligt til udendørsprøver, gåture og ‘fredagsøl’
 • Samarbejde med den lokale musikskole om soloundervisning.
 • En korleder har taget rundt til alle sine ‘korbørn’ med en lille påskehilsen
 • Man har opfordret medlemmer til at synge med når der er morgensang på TV. Så man synger sammen – hver for sig
 • Foreningens bestyrelse sørger for at have en øget informationsstrøm til medlemmerne. Herunder nyhedsbreve, telefonsamtaler til alle medlemmer, opfordring til telefonkæde
 • Koncerter i lokalsamfundet i mindre grupper og på behørig afstand: På plejehjem, ældrecentre, bosteder for handicappede, på byens åbne pladser m.m.
 • Digitale koncerter
 • Livestreams af teaterforestillinger med få medvirkende og indenfor de givne retningslinjer
 • Deltagelse i virtuel alsang i kommunalt regi
 • Musikvideoer, hvor orkestre og kor har spillet og optaget en stemme hjemme hver for sig og sat det sammen, eller hvor man har indspillet videoer til tidligere indspillet materiale, ligeledes hjemmefra
 • Digitale samarbejder mellem foreningens medlemmer: Oversættelser af sange, idéstafetter m.m.
 • Projekt mellem kor og komponist, hvor danskere opfordres til at sende digte ind om tiden lige nu. Nogle af disse vil blive tilsat musik og opført af koret, når det igen er muligt
 • Støttemedlemskaber, VIP-klub for at sikre noget økonomi
 • Man ser fremad! – Planlægger næste sæson

Der er altså masser af gåpåmod og idéer rundt om i det amatørkulturelle Danmark på trods af den nuværende situation. Måske kan din forening finde inspiration til en eller flere aktiviteter.

Et af de fine initiativer er fra koret EVE i Aarhus. Her har alle kormedlemmer hver især derhjemme filmet en videobid, til en tidligere lydindspilning af sangen ‘Grace Before Sleep’ (tekst: Sara Teasdale, musik: Susan Labarr). Herefter er det sat sammen til en musikvideo:

Tekst: Mette Dahl Trudslev

Foto: Peter Rafn Dahm

 

 

 

 

Tags:

Comments are closed

%d