Den 19. maj modtog AKKS svar fra kulturministeren på vores brev  af 9. maj udarbejdet i samarbejde med Amatørmusik Danmark og DATS. Her udviser hun stor forståelse for områdets udfordringer som følge af Covid-19 krisen og takker for indsatsen i arbejdet omkring at genåbne Danmark.

Hun foreslår også at området i forbindelse med løn til dirigenter, instruktører, koreografer m.m. søger kompensation via lønkompensationsordningen. Også selvom der er tale om en tidsbegrænset periode idet det som udgangspunkt er muligt, hvis man  i øvrigt overholder en række krav. De er, at man har et CVR-nummer, der forelægger en ansættelsesaftale, som er indgået før d. 9. marts, som omfatter hele eller en del af perioden indtil 8. juli, samt at foreningen står over for afskedigelser af mindst 30 % af medarbejderne m.m.

Endelig fremhæver hun, at hun er opmærksom på udfordringerne i forhold til at søge arrangørordningen til mindre end 350 personer og vil tage vores input  i den forbindelse med i det videre arbejde.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Kristian Brasen

Tags:

Comments are closed

%d