Brev til kulturminister Joy Mogensen

Den 20. april sendte AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd et brev til kulturminister Joy Mogensen om de udfordringer amatørkulturens foreninger står overfor i forhold til følgevirkningerne af COVID-19. Du kan læse et uddrag af brevet her

Kære Joy Mogensen!

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), der repræsenterer 150.000 foreningsorganiserede amatører inden for musik og teater, beder med dette brev om din hjælp til at sikre overlevelsen af amatørkulturens foreninger i forhold til de alvorlige følgevirkninger af COVID-19 krisen, som de er ramt af.

Idet vi med tak anerkender regeringens beslutninger om kompensationsordninger indtil nu, herunder den seneste nedsættelse af tilskuerkriteriet fra 1000 til 350, er der tre spørgsmål, vi især ønsker at gøre opmærksom på i forhold til vore teatergrupper, kor, orkestre, bands m.fl.:

  • Forsamlingstallet: Vi er som alle andre meget optaget af dette spørgsmål, fordi det næsten helt har lukket al aktivitet i vore lokale foreninger, herunder prøver af enhver art. Vi har noteret os, at erhvervsminister Simon Kollerup på pressemødet søndag 19. april oplyste, at det snart kommer. Ikke mindst får det betydning, hvad regeringen definerer som ”større grupper” i perioden 10. maj-31. august, men også hvor lidt eller meget regeringen forhøjer forsamlingstallet på 10 til hvornår. Prøver til arrangementer, koncerter og forestillinger i efteråret skal snart i gang. Et andet spørgsmål, der indgår i denne problematik, er, hvornår kommunerne åbner de lokaler, hvori prøverne mange steder foregår.
  • Driftsudgifter og/eller uafværgelige udgifter: De største udgifter i vore foreninger er lønudgifter til dramatikere, komponister, instruktører, dirigenter, koreografer, kursuslærere m.v. – professionelle kunstnere, som der er et stort behov for at fastholde i de enkelte grupper, som ellers risikerer at gå i opløsning. Det står ikke klart for os, hvordan vore medlemmer skal forholde sig i den sammenhæng til de forskellige kompensationsordninger. Hertil kommer, at en lang række af vore foreningers arrangementer har under 350 tilskuere/tilhørere på én gang. Der bliver således tale om betydelige indtægter, foreningerne ikke får mulighed for at få gennem entreer og deltagerbetalinger, formentlig også sponsorater.
  • Tabte indtægtsmuligheder: En del af vore grupper er på samme måde som spejdere afhængige af indtægter fra arrangementer, de ikke selv står for. Dette gælder f.eks. Landgardeforeningens medlemsgrupper, som tjener en stor del af årets indtægt ved at spille til byfester og lign. arrangementer, som allerede er aflyst, eller som bliver det snarest, når regeringen melder ud om forsamlingstallet efter 11. maj. Her er der brug for en pulje på linje med puljen til spejderne.