Nominer til Con Amore Kulturpris 2020

Danmarks mest kulturvenlige kommune skal findes! Derfor skyder AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd nu nomineringen til ”Con Amore Kulturpris 2020” i gang for at sætte fokus på det frivillige kulturliv i hele landet.

conamroreakksLokale musicals på friluftsscenen, fællessang i amatørkor og nye fede dansemoves. Det lokale frivillige kulturliv har en enorm stor betydning for borgere, som her både får mulighed for at udfolde sig kreativt samt opleve andre medborgere præsentere spændende kultur.

Men et rigt og blomstrende frivilligt kulturliv opstår ikke bare af sig selv. Derfor hylder Con Amore Kulturpris for 7. år i træk kommunernes vigtige opbakning og støtte til amatørkulturen:

”Vi ved fra vores medlemmer, at de gode samarbejder mellem foreninger og kommuner rundt om i landet er helt essentielle for, at kulturen kan gro lokalt. Dans, musik, teater og andre genrer indenfor kunst og kultur spiller en vigtig rolle i folks hverdag, og en stærk lokal kultur er også med til at skabe fællesskab og identitet. Med prisen vil vi gerne hylde de kommuner, som tager arbejdet med amatørkulturen seriøst,” forklarer Susan Fazakerley fra AKKS.

Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille kommunerne. Fristen er 15. august 2020, og man indstiller kommunen ved at skrive en kort begrundelse på max. 1 A4 side til akks@akks.dk

Con Amore Kulturpris gives til den kommune, som – ”med kærlighed” – gør en ekstraordinær indsats for at få det lokale foreningsbaserede kulturliv til at blomstre. Samtidig er tanken bag prisen, at vinderkommunen kan inspirere kulturindsatsen i andre kommuner.

I bedømmelsen lægges særligt vægt på at kommunen:

  • skaber gode rammer for amatørkulturens udøvere
  • har en nedskrevet kulturpolitik
  • støtter nye, banebrydende projekter
  • møder amatørkulturen med lydhørhed og praktisk og/eller økonomisk opbakning

Den eller de personer eller foreninger, der indstiller den endelige vinderkommune belønnes med 8.000 kr. Con Amore Kulturpris 2020 uddeles til et stort awardshow i forbindelse med det årlige landsmøde i AKKS, der afholdes den 22. november 2020 i København.

Tidligere vindere af prisen
2019: Rebild kommune
2018: Rudersdal kommune
2017: Høje Taastrup kommune
2016: Herning kommune
2015: Sønderborg kommune
2014: Frederiksberg kommune

Link til pressemeddelelse:

Con Amore Kulturpris 2020 pressemeddelelse

Link til følgebrev til foreninger:

Con Amore Kulturpris 2020 Følgebrev til foreninger

Tekst: AKKS

Foto: Peter Rafn Dahm