Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKKS

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AKKS den 30. november 2019 blev det, i forlængelse af oprettelsen af Amatørmusik Danmark, besluttet at ændre AKKS’ vedtægter. Vedtagelsen var kulminationen på et langt organisatorisk forløb med flere udvalg i løbet af 2018 og 19 med repræsentanter fra både amatørmusikkens organisationer og DATS- Dansk Amatør Teater og Scenekunst, der hermed genindtræder i AKKS.

Vedtagelsen indebærer at medlemmerne af AKKS nu udgøres af landsdækkende sammenslutninger indenfor forskellige kunstarter, fremfor individuelle organisationer. Forslaget til nye vedtægter blev besluttet med en række mindre ændringer af afklarende karakter og resultatet kan ses på AKKS’ hjemmeside HER.  De nye vedtægter trådte i kraft på dagen, hvilket indebærer at AKKS’ nye bestyrelse efter dagens valg består af følgende medlemmer:

Formand (indtil det første ordinære repræsentantskabsmøde):

  • Villy Dall

Ordinære bestyrelsesmedlemmer valgt for Amatørmusik Danmark:

  • Dina Gelfer-Jørgensen
  • Karina Anna Petersen
  • Benjamin Hansen (suppleant)

Ordinære bestyrelsesmedlemmer valgt for DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst:

  • Jens Damsager Hansen
  • Ege Juul Nielsen
  • Endnu unavngiven (suppleant)

Bestyrelsen mødes den 3. januar 2020 til deres første møde, hvor de konstituerer sig med næstformand.

Deltagerne fejrer vedtagelsen

Derudover valgtes:

Intern revisor:

  • Lau Michelsen

Revisorsuppleant:

  • Jonas Viggo Pedersen

På mødet var der mulighed for at medlemmerne kunne tilkendegive deres ønsker til hvad AKKS skal fokusere på fremover og her var konsensus helt generelt at AKKS skal arbejde mere målrettet med fokus på den politiske synliggørelse af amatørkulturen.

Afslutningsvis sagde Villy Dall tak til alle afgående bestyrelsesmedlemmer i AKKS: Anders Hamming, Jesper Krüger, Michael Christensen og Dorte Birch, der alle har ydet en stor indsats, ligesom han sagde tak til alle de organisationer som nu forlader AKKS og enten bliver en del af Amatørmusik Danmark eller står udenfor de overordnede sammenslutninger.

Tekst og foto: Susan Fazakerley