30. november 2019 vedtog et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) en helt ny struktur. AKKS består således ikke længere af medlemsorganisationer, men derimod af sammenslutninger på forskellige kunstområder, foreløbig amatørmusik og amatørteater.

Ændringen markerer, at Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS) er vendt tilbage til AKKS, som DATS forlod i 2006 som medlemsorganisation. Siden har AKKS og DATS dog gennemført en række kulturpolitiske tiltag i fællesskab. Den ny struktur er muliggjort af stiftelsen 22. september 2019 af en ny sammenslutning, Amatørmusik Danmark, som omfatter alle amatørmusikorganisationer på landsplan.

Strukturændringen betyder også, at AKKS’ bestyrelse nu består af en formand samt to repræsentanter for hver sammenslutning. Den bestyrelse, der er valgt for perioden frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde, der formentlig holdes i begyndelsen af juni 2020, består af Villy Dall, formand (siden 2003), Ege Juul Nielsen og Jens Damsager Hansen, DATS, og Dina Gelfer-Jørgensen og Karina Anna Petersen, Amatørmusik Danmark. Som revisor valgtes for samme periode Lau Michelsen, Amatørmusik Danmark, og som revisorsuppleant Jonas Viggo Pedersen, Amatørmusik Danmark.

AKKS’ sekretariat i Vartov under ledelse af sekretariatsleder Susan Fazakerley fortsætter, ligesom igangværende projekter gennemføres.

Den nyvalgte bestyrelse mødes til sit første møde 3. januar 2020 med bl.a. følgende punkter på dagsordenen: 1) konstituering, 2) gennemgang af igangværende projekter og økonomi i indeværende regnskabsår, 3) kompetencefordeling mellem AKKS og de to sammenslutninger, 4) kontingent og udgiftsfordeling mellem AKKS og de to sammenslutninger, 5) kortsigtet og langsigtet udviklingsplan, og 6) overvejelser omkring formandsemner til nyvalg på det ordinære repræsentantskabsmøde.

AKKS blev oprindelig stiftet 1974 som Samrådet for amatørkor, -orkestre og -teatre, der var et samarbejdsorgan for amatørteatret og den klassiske amatørmusik. Over nogle år omkring årtusindskiftet blev samrådet udvidet med alle øvrige amatørmusikorganisationer og skiftede navn til AKKS. Nu har AKKS så igen skiftet struktur, men fortsætter som den overordnede paraply for al amatørkulturvirksomhed i Danmark, idet også andre områder, der repræsenterer aktiv egendeltagelse i kunstneriske aktiviteter kan optages i AKKS enten som associerede medlemmer eller på længere sigt som nye sammenslutninger.

Foto af den nye bestyrelse:: Fra venstre Jens Damsager Hansen, DATS, Ege Juul Nielsen, DATS, Dina Gelfer-Jørgensen, Amatørmusik Danmark, Villy Dall, formand, og Karina Anna Petersen, Amatørmusik Danmark.

Foto: AKKS

Tekst: Villy Dall, formand for AKKS

 

 

Tags:

Comments are closed

%d