Amatørmusik Danmark stiftet

Den 22. september blev Amatørmusik Danmark stiftet i Odense af en kreds af amatørmusikorganisationer i Danmark. Den nye samarbejdsstruktur for amatørmusikken er resultatet af et intensivt mødeforløb og ønsket om at finde fælles fodslag efter nedlæggelsen af DAM – Dansk Amatørmusik.

Som medlemmer af Amatørmusik Danmark kan optages landsdækkende organisationer, hvis formål er at arbejde med og for aktive amatørmusikere. Mange af organisationerne har indtil nu været medlem af AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, der fremover skal koncentrere sig om det overordnede arbejde for hele amatørkulturen.

Amatørmusik Danmarks formål er således:

  1. At fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer.
  2. At fremme interessen for aktiv musikudøvelse.
  3. At fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning.
  4. At repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i det kommende AKKS.

Til bestyrelsen i Amatørmusik Danmark valgtes: Lone Ebbesen fra DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke, Anders Hamming fra KOR72, Jesper Krüger fra ORA – Organisationen af Rytmiske Amatører, Jonas Viggo Pedersen fra DAO – Dansk Amatør Orkesterforbund og Benjamin Hansen fra LGF – Landsgardeforeningen.

Jonas Viggo Pedersen vil fungere som interim formand i perioden fra nu frem til det første ordinære repræsentantskabsmøde i sammenslutningen, der afholdes inden 1. maj 2020. Sammenslutningen kan derfor foreløbig kontaktes på info@daonet.dk

Tekst: Susan Fazakerley