Nye tal for amatørmusikken

Nye tal  fra dokumentations-projektet Samling, som AKKS gennemførte i 2018, viser at amatørmusikken har mindst 105.000 foreningsorganiserede medlemmer, som ydermere ligger omkring 4.500 frivillighedstimer om ugen i foreningernes tillidshverv.

I 2018 gennemførte AKKS med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik pilotprojektet Samling for at få mere helt grundlæggende viden om amatørmusikkens aktører og deres aktiviteter. Målsætningen med projektet var:

  • At kortlægge mulighederne for registrering, udvikle en undersøgelsesmetode og teste data-indsamling
  • At definere nøgletal – dvs. afdække hvad vi vil vide og hvad vi kan følge over tid
  • At vælge en fremtidig indsamlings- og rapporterings-form

Projektet blev indledt med en behovsanalyse i januar 2018. Her kunne amatørmusikorganisationerne i AKKS komme med deres bud på, hvilke data de mente det var interessant at indsamle. Herefter udarbejdedes et spørgeskema, som blev sendt til udvalgte testpersoner og i november 2018 blev spørgeskemaet så udsendt til amatørmusikorganisationerne og deres medlemmer.

Helt overordnet kan man konkludere, at der har været stor tilslutning til projektet, halvdelen af de mere end 750 lokale foreninger og sammenslutninger, som har været kontaktet, valgte at deltage i undersøgelsen. Det er langt over deltager-gennemsnittet i gængse spørgeskemaundersøgelser og det betyder at der nu foreligger en lang række grundlæggende data om amatørmusikken, som vi kan regne med og som tegner nogle tydelige tendenser. Dem kan du læse mere om i denne præsentation.

[office src=”https://onedrive.live.com/embed?cid=75150DA0B097D13A&resid=75150DA0B097D13A%211523&authkey=AMFfmXh_6xXXYl4&em=2&wdAr=1.7777777777777777″%5D

 

Som en appetitvækker før en nærmere læsning får du dog lige her undersøgelsens hovedkonklusioner:

  • Der er flere i den foreningsorganiserede amatørmusik end vi troede – selv med manglende besvarelser er man som minimum oppe på 105.000 medlemmer.
  • Der er mange aktive frivillige – også der ikke selv spiller og synger – men som bakker op om foreningerne som f.eks. støttemedlemmer, publikummer og ved at “give en hånd med”.
  • Foreningerne klarer sig uden særligt mange offentlige tilskud og gratis lokaler – de klarer så at sige sig selv.
  • Der er regionale og genremæssige forskelle, hvor man måske kan lære af hinanden. F.eks. har orkestrene en mere ligelig alders- og køns-fordeling end de andre genrer.

Da undersøgelsens tal rejser mange nye spørgsmål, vil det være interessant at følge op med en lignende undersøgelse igen om 2-3 år med en række yderligere spørgsmål, som kan gå et spadestik dybere og give et endnu mere detaljeret billede af amatørmusikområdet og som tager højde for de udfordringer denne undersøgelse støtte på.

Hvis du har fået lyst til at læse mere om undersøgelsen finder du en længere præsentation af projekter her. Flere resultater fra undersøgelsen følger endvidere i løbet af 2019.

Tekst: Susan Fazakerley