På vej mod en national amatørmusiksammenslutning

Diskussioner og kommentarer til et konkret oplæg til en national amatørmusiksammenslutning. Det var det primære indhold på et stormøde for amatørmusikkens organisationer faciliteret af AKKS den 5. maj 2019. Mødet fandt sted i Middelfart på KulturØen og var baseret på et oplæg fra en tværgående arbejdsgruppe af musikorganisationer i AKKS.

Efter at AKKS’ formand Villy Dall havde budt velkommen til stormødet og havde understreget at ”det er ikke besluttet, at vi skal det, der foreslås i dag, men at vi vil se på det”, fremlagde Dina Gelfer-Jørgensen fra DAOS på arbejdsgruppens vegne, de overordnede tanker bag forslaget til en amatørmusiksammenslutning.

Den historiske baggrund for forslaget er kort fortalt at nedlæggelsen af DAM – Dansk Amatørmusik i 2017, har ført til at amatørmusikken har været uden en samlende organisation de sidste år. Situationen har været diskuteret på nu i alt 4 stormøder faciliteret af AKKS og gennemført med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Møderne har afsløret et stort behov for at lære hinanden bedre at kende indenfor amatørmusikken og dele erfaringer og viden med hinanden i en eller anden form for central organisering for at udvikle området.

I forlængelse heraf kan arbejdsgruppens forslag til en amatørmusiksammenslutning da også bedst beskrives som et letvægts-netværk, der primært har til formål at afholde en række årlige stormøder, hvor amatørmusikkens organisationer lærer hinanden bedre at kende og så at vælge medlemmer til paraplyen for hele amatørkulturen; det nuværende AKKS.Foto stormøde 2 SIF

Arbejdsgruppen vil dog ikke udelukke at amatørmusiksammenslutningen med tiden kan udvikle sig til andet og mere, men det kræver en længere tidshorisont og en opbygning af tillid til hinanden på tværs af organisationerne.

Efter en lang debat omkring hvem der kan være medlem af en ny amatørmusiksammenslutning og en ”bordet rundt” om organisationernes indstilling til projektet, der var overvejende positive, fremlagde Anders Hamming fra Kor72 et forslag til vedtægter.

De 25 deltagere deltog engageret og kom med mange bemærkninger til udkastet, som arbejdsgruppen tog til efterretning og vil inddrage i det videre arbejde frem mod en stiftende generalforsamling, der blev aftalt til søndag den 22. september 2019.

Når og hvis en musiksammenslutning vedtages, indebærer det desuden en ændring af AKKS’ vedtægter, således at AKKS’ medlemmer fremover vil være nationale sammenslutninger af kunstneriske områder, så som musik og teater og ikke som nu de enkelte organisationer. Vedtægtsarbejdet i forbindelse hermed foregår p.t. sideløbende med arbejdet for en amatørmusiksammenslutning i en arbejdsgruppe der også indeholder repræsentanter fra DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst.

Efter mødet takkede Villy Dall arbejdsgruppen for indsatsen.

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Villy Dall og Susan Fazakerley