Demokrati NU DK er et nyt projekt i regi af DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke og AKKS inspireret af en metode udarbejdet af AKKS’s søsterorganisation i Sverige Ax – kulturorganisationer i samverkan. Projektet har som mål at åbne amatørkulturens foreninger for unges kompetencer i ledelse.  Den 26. februar blev projektet for alvor skudt igang, da AKKS drog til Stockholm for at blive klogere på metoden.

Projektet Demokrati NU DK udspringer af at AKKS i foråret 2018 gennemførte en række samtaler med sine medlemsorganisationer, der tog temperaturen på amatørmusikken, dens styrker, svagheder, muligheder og udfordringer. Et af de gennemgående temaer der kom frem i samtalerne var, at det er svært at tiltrække de unge til det ledende arbejde i organisationerne. Det besluttede DAOS og AKKS – sig for at der måtte gøres noget ved ud fra en betragtning om, at det udgør en demokratisk og organisatorisk udfordring for hele amatørkulturen.

Resultatet blev projektet Demokrati NU DK, der kommer til at løbe gennem hele 2019. Først i to separate pilot-processer med de to amatørmusikorganisationer DAOS og LGF – Landsgardeforeningen og senere til en markedsdag i november 2019, hvor erfaringerne fra de to pilot-processer opsamles og diskuteres i en bredere sammenhæng. Her vil deltagere fra hele amatørkulturen, kulturlivet og folkeoplysningen blive inviteret til en en dag, hvor vi udveksler erfaringer om og får inspiration til mere ungeinddragelse i ledelsen.Demokrati NU DK 2

Projektet er støttet af midler fra DFS – Dansk Folkeoplysnings Samråd’s Udviklingspulje, Kulturministeriets Folkeoplysningspulje, Tuborg Fondet og Nordic Culture Point’s mobilitetsmidler.

For at klæde sig på til projektet, drog Susan Fazakerley og Mette Dahl Trudslev i slutningen af februar til Stockholm, hvor de mødtes med kvinderne bag det svenske projekt; Anna Rydborg og Erika Lindqvist samt nogle af de organisationer der har været igennem processerne i Sverige; ATR – det svenske amatørteater og RUM – de unge musikanter. Det blev til flere inspirerende og intense møder, der nu danner baggrund for at gennemføre de to processer i Danmark, der forhåbentlig kan give både inspiration og redskaber til det forsatte arbejde med ungeindragelse.

Tekst og foto: Susan Fazakerley    

 

 

Tags:

Comments are closed

%d