Kultur skabes med kærlighed og gode rammer! Derfor åbner amatørorganisationerne AKKS og DATS nu for nomineringer til Con Amore Kulturpris 2019. Så hjælp os med at finde kommunen med det bedste amatørkulturliv!

Con Amore Kulturpris hylder kommunernes vigtige opbakning og støtte til amatørkulturen. Fristen er 26. maj 2019, og man indstiller kommunen på www.akks.dk/conamore. Såvel enkeltpersoner som foreninger kan indstille deres kommune.

Con Amore Kulturpris gives til den kommune, som – ”med kærlighed” – gør en ekstraordinær indsats for at få det lokale foreningsbaserede kulturliv til at blomstre. Samtidig er tanken bag prisen, at vinderkommunen kan inspirere kulturindsatsen i andre kommuner.

Ved indstilling af kommunen skal der lægges vægt på;

  • at den skaber gode rammer for amatørkulturens udøvere (musikken og teatret mm.)
  • at den har en nedskrevet kulturpolitik
  • at den støtter nye, banebrydende projekter
  • at den møder amatørkulturen med lydhørhed og praktisk og/eller økonomisk opbakning.
  • Indstillingen kan også indeholde ting, som ikke er indeholdt i ovenstående, men som indstilleren er særlig glad for.

I forbindelse med prisen udtaler Susan Fazakerley og Pia Longet, Sekretariatsledere ved henholdsvis AKKS og DATS:

”Kultur – og især den man selv skaber – spiller en stor rolle i folks hverdag. Den er også med til at skabe lokalt fællesskab og identitet. Vigtigheden af foreningernes samarbejder med kommunerne kan derfor ikke undervurderes. Det er de mange gode samarbejder mellem foreninger og kommuner rundt om i landet, vi hylder med Con Amore Kulturpris”

Con Amore Kulturpris 2019 uddeles til et stort awardshow i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Med en præmie på 8.000 kr. belønner AKKS og DATS den enkeltperson eller forening, som har indstillet den endelige vinderkommune. Pengene skal bruges på kulturel aktivitet efter indstillerens valg og de er skattepligtige.

Tidligere vindere af prisen
2018: Rudersdal kommune
2017: Høje Taastrup kommune
2016: Herning kommune
2015: Sønderborg kommune
2014: Frederiksberg kommune

Tekst: AKKS og DATS

Foto: Axel Gadegaard fra forestillingen “Stilhed støjer” med Teaterrødderne.

 

 

 

 

Tags:

Comments are closed

%d