Lørdag den 16. juni kl. 10.40 er AKKS og DAOS værter for en debat på Folkemødet på Bornholm med deltagelse af blandt andet kulturminister Mette Bock og forskeren Lars Ole Bonde. Under overskriften ”Har amatørmusikken en fremtid?”, lægges der op til en snak om, hvordan vi bedst kan forløse det potentiale, som forskningen peger på, at amatørmusikken har.

Deltagerne i hvad der forhåbentligt bliver en konstruktiv og iderig debat er Mette Bock (kulturminister), Lars Ole Bonde (forsker i bl.a. musik og folkesundhed), Morten Sverdrup (amatørmusiker) og Michael Christensen (bestyrelsesmedlem i to amatørmusikorganisationer). Toke Halskov Kristensen er moderator for debatten og HELT BAROKT, et kammerensemble fra Bornholm under ledelse af Hans Askov, sætter den musikalske ramme.

Folkemøde 2017-2

Foto fra sidste års debat på Folkemødet om den kulturelle frivillighed.

Debatten vil være inspireret af rapporten ”Mod mere viden om amatørmusikken”, der er en oversigt over forskningen indenfor amatørmusikken med fokus på især det fysiske og psykiske velbefindende hos dens udøvere. En rapport, udarbejdet af Sofie Holm Nielsen, der præsenteres på AKKS’ forskningskonference den 29. september 2018.

Målet for debatten er således at forsøge at indkredse, hvordan vi sammen bedst forløser det potentiale, der er i amatørmusikken både i forhold til kunsten, men også for folkesundheden, for dannelsen af individet og for vores lokalsamfund.

Se vores webflyer her: Flyer folkemødet

Program for debatten:

Mens publikum og deltagerne i debatten finder deres pladser, spiller HELT BAROKT.

10.40: Moderator byder velkommen og fortæller om baggrunden for debatten og kort om rapportens hovedkonklusioner.

10.45-11.05: Herefter kommer deltagerne med et kort indspark til debatten hver især.

11.05 – 11.25: Med udgangspunkt i de korte indspark vil moderator forsøge at indkredse hvordan vi får musikforskningen, rammerne omkring amatørmusikken og dens organisationer og medlemmer til at spille sammen. Er der brug for en national vision eller skal amatørmusikken sejle sin egen sø? Er der en ide i, at etablere en national tænketank, der kan skabe en sammenhæng mellem forskningsresultater, rammer og udøvere? Eller taler vi snarere om målrettede tiltag med fokus på særlige indsatsområder? Og sidst men ikke mindst, er der brug for at styrke nøgleaktørerne på området? Og hvordan gør man bedst det i den kulturelle frivillighed?

Helt_Barokt_

HELT BAROKT

11.30-11.35: Ministeren forlader diskussionen og HELT BAROKT giver et kort nummer

11.35-11.40: Moderator samler op på diskussionens konklusioner og takker af.

Der er gratis adgang til debatten.

Tekst: Susan Fazakerley

Fotos: Steen Finsen og Berit Hvassum 

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: