Årets repræsentantskabsmøde i AKKS

Kurs mod en fælles samarbejdsstruktur for amatørmusikken og dermed nye tider for AKKS. Det blev resultatet af det årlige repræsentantskabsmøde i AKKS, der blev afholdt den 30. maj i Østerbrohuset i København.

AKKS Repr. (3 of 6)
Mødets dirigent Lau Michelsen og AKKS’ formand Villy Dall

29 repræsentanter fra organisationerne i AKKS troppede op til mødet, der foregik på en stegende varm dag på Østerbro i København. Mødet blev kyndigt ledet af Lau Michelsen fra DSF – Dansk Sanger Forbund, der holdt valg og diskussioner i snor. Han kunne således konstatere, at de faste punkter på dagsordenen; de politiske og organisatoriske beretninger for 2017/18, regnskabet for 2017/18, budgettet for 2018/19 og handlingsplanen for 2018/19 blev vedtaget. De kan læses her:

Politisk beretning 2017-18

Organisatorisk beretning 2017/18

Regnskab 2017/18

Budget 2018/2019

Handlingsplan 2018/19

Ind imellem de faste punkter på dagsorden, var der som punkt 5 et forslag fra AKKS’ bestyrelse om en principbeslutning om, at AKKS gik videre med processen vedr. at facilitere en ny samarbejdsstruktur for amatørmusikken. Organisationskonsulent i AKKS, Toke Halskov Kristensen, fremlagde til det formål et organisationsdiagram, en procesplan og et kommissorium for en arbejdsgruppe og herefter blev der diskuteret livligt en times tid. Diskussionen handlede bl.a. om arbejdsdelinger, mandater, kompetencer mellem de forskellige organisatoriske niveauer, samt konsekvenserne for AKKS og især amatørmusikken.

AKKS Repr. (4 of 6)Efter diskussionen og med et par ændringer til procesplanen, besluttede repræsentantskabet enstemmigt at AKKS kunne gå videre, hvorefter bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til formålet. Den skal nu over sommeren formulere et udkast til en fælles samarbejdsstruktur for amatørmusikken, herunder en ny organisationsstruktur for AKKS med tilhørende vedtægter. Målet er en foreløbig fremlæggelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 28. august 2018 med henblik på endelig vedtagelse i november 2018.

 

Arbejdsgruppen kom til at bestå af:

 • Dina Gelfer, DAOS – Dansk Amatør Orkester Samvirke & AKKS’ bestyrelse
 • Erik Hildebrandt, Kor72
 • Henrik Lilleholt Smidt, Musik & Ungdom
 • Jesper Kryger, ORA – Organisationen af rytmiske amatører & AKKS’ bestyrelse

Du kan læse kommissoriet her: Kommissorium

Som det sidste faste punkt på dagsorden, blev repræsentantskabsmødet afsluttet med valg til AKKS’ bestyrelse m.v.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Villy Dall, formand (valgt til 2020)
 • Birgit Overgaard, næstformand, DF – Danske Folkekor (valgt til 2019)
 • Jesper Kryger, bestyrelsesmedlem, ORA – Organisationen af rytmiske amatører (valgt til 2019)
 • Michael Christensen, bestyrelsesmedlem, Musik & Ungdom (valgt til 2020)
 • Dina Gelfer, bestyrelsesmedlem, DAOS – Dansk Amatør Orkester Samvirke (valgt til 2020)
 • Anders Hamming, 1. suppleant, Kor72 (valgt til 2019)
 • Dorte Birch, 2. suppleant, VVD – Visens Venner i Danmark (valgt til 2019)
 • (Alle valg er dog betinget af evt. kommende strukturændringer

Øvrige valg:

 • Lau Michelsen, kritisk revisor, DSF – Dansk Sanger Forbund
 • Henrik Lilleholt Smidt, revisorsuppleant, Musik & Ungdom

Tekst: Susan Fazakerley

Foto: Jens Povlsen