Biskop Marianne Christiansen taler om kor, men ikke bare om kor. Hun taler om en bevægelse, der rører ved sjælen, så man aldrig glemmer det, og rækker ud i fællesskabet, samfundet og demokratiet, fordi man har en stemme, der bliver hørt. Alle der har sunget i kor, ved det. Kor er mere end bare stemmer, der lyder synkront. Koret bygger dig op som menneske.

Det har biskop Marianne Christiansen, mærket på sin egen krop.

”Er der et sted, der giver noget videre, som virkelig betyder noget for hele mennesket, både din krop og din sjæl og din begavelse, så er det korbevægelsen”, siger Marianne Christiansen.

Hun er et travlt menneske, der skal fanges mellem to møder. Ikke alene er hun biskop i Haderslev Kirke. Hun er formand for FUK, Folkekirkens Ungdomskor og har været det i 10 år. I øjeblikket handler en del af møderne om det 50 års jubilæum, Folkekirkens Ungdomskor fejrer i november 2018. Hvad koret kan forløse hos barnet, der mærker sin egen stemme i det store fællesskab, vil der nok blive talt en del om til det jubilæum.

Marianne Christiansen mærkede det selv, da hun som barn sang i Dronninglund Kirkekor i Vendsyssel. Som 7-årig var hun første gang alene hjemmefra til et af FUKs første korstævne 30 kilometer fra Dronninglund i Nr. Uttrup. Kæmpe oplevelse.

Hun kan huske, da hun første gang skulle synge solo.

”Det der med at man har en stemme, som man pludselig står alene med, det husker man resten af livet. Man er helt alene, man har ingen instrumenter, man har ingenting andet end sin egen lille person,” fortæller hun.

Hun husker sin rædsel for at stå frem alene og hvordan solosangen var en øvelse i at slippe den, og hun husker, hvordan hun mærkede, at hun kunne bidrage. På den måde bliver man styrket i at tage ordet.

Det er ligesom i samfundet og demokratiet, forklarer Marianne Christiansen. Det at synge i kor er at have en stemme i et fællesskab. Ingen er ligegyldige, det er grundlærdommen i demokratiet. Derfor betyder korsang noget for samfundet. Børnene og de unge oplever sig selv som en stemme, og de oplever, at de kan noget.

Der er ingen tabere, og ingen vindere, når man deltager i et korstævne. Der er heller ingen konkurrencer eller 1. præmier, man er ikke konkurrenter, og det er nemt at danne venskaber, fortæller Marianne Christiansen.

”Det man vinder er musikken, som man bliver en del af. På den måde adskiller korstævner sig fra sportsbegivenheder. I sport skaber man jo også venskaber og kammeratskaber, men korsangen beror på, at man bygger noget fælles på tværs af kor- og bygrænser,” siger Marianne Christiansen.

Før Marianne Christiansen blev biskop i Haderslev, var hun præst igennem 20 år, nogle af årene i Nordjylland og nogle af årene i Sønderjylland. Hun er ikke i tvivl om, at oplevelserne med barndomskoret har påvirket hendes valg af uddannelse.

”Den fortrolighed man får med gudstjenesten og med salmesang og digte er med til, at man føler sig hjemme i kirken,” siger hun. Også salmerne har sat spor i hendes bevidsthed.

”Salmedigtene er fantastisk poesi, og det er vigtigt i de her år, hvor man taler om dannelse og traditionstab,” siger Marianne Christiansen.

Tekst: Ulla Abildgaard

Hvad er FUK?
FUK, Folkekirkens Ungdomskor har til formål at styrke sangen og højne niveauet for
korsang i hele landet. Det sker blandt andet ved korstævner, hvor organister, korledere
og korsangere mødes fra nær og fjern, og ved kurser og konsulentvirksomhed inden for
korledelse og sang, samt erfaringsudveksling. Selv om FUK står for Folkekirkens Ungdomskor,
er det ikke kun folkekirkens kor, der er medlemmer af FUK. Alle kor og individer er
velkomne uanset religiøs baggrund eller overbevisning.

 

Hvad sker der?
FUK’s 50 års jubilæum bliver fejret i efteråret 2018. Allerede i efterårsferien afholdes et
jubilæumsstævne i København, hvor en masse kor optræder i forskellige kirker. Et
jubilæumsværk er skrevet til selve jubilæumsdagen. Værket hedder: ”I kor med alle
engle,” og er skrevet af Jakob Stevns-Lorenzen. Læs mere om koncerterne på FUK’s
hjemmeside.

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: