Med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, vil der i løbet af 2018 blive gennemført en række projekter og aktiviteter i AKKS, der på den ene side skal afklare og styrke organiseringen af amatørmusikken og på den anden side skal begynde at kortlægge amatørmusikken i forhold til dokumentation og forskning. Det sker alt sammen under overskriften Samklang.

Allerede i januar går to af projekterne i luften. I forlængelse af stormøderne i 2017 vil Susan Fazakerley og Toke Halskov Kristensen, fortsætte arbejdet med at kortlægge organisationerne indenfor amatørmusikken med fokus på at styrke samarbejde og netværk imellem dem. Det sker både ved opsøgende virksomhed ude omkring i landet og ved to stormøder. Så er du en amatørmusikorganisation, vil du blive kontaktet direkte herom. Du kan følge projektet her.

Samtidig påbegyndes et pilotprojekt, der skal udvikle en metode til at kortlægge amatørmusikområdet og besvarer spørgsmål som: Hvem er vi, hvordan er vi fordelt på køn og alder, hvilke instrumenter spiller vi på og hvor i landet udfolder vi os. Dette projekt er lagt i hænderne på Susan Fazakerley og Mette Dahl Trudslev. Du kan følge det projekts udvikling her.

I slutningen af juni bliver det så tid til at udgive ”Mod mere viden om amatørmusikken…”. Det er i bund og grund et litteraturreview eller en oversigt over den eksisterende forskning indenfor amatørmusikken udarbejdet af Sofie Holm-Nielsen. Selve indholdet vil desuden blive præsenteret ved en spændende forskningskonference  “Mod nye veje for amatørmusikken…” i efteråret 2018, der vil byde på både oplæg fra forskere og workshops, der skal sætte ord på hvilken forskning området savner.

Men, men, men intet af det her kan gøres uden amatørmusikorganisationernes aktive medvirken og skulle du have fået lyst til at deltage kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen ved følgende datoer:

Første stormøde: Søndag den 8. april 2018 – tid, tema og sted annonceres senere.

Forskningskonference og andet stormøde: Weekenden den 29. og 30. september 2018 – tid og sted annonceres senere.

Et sidste kryds kan du sætte ved den 30. maj 2018, hvor AKKS afholder sit årlige repræsentantskabsmøde, der i år vil have særligt fokus på hvordan AKKS og amatørmusikken skal være organiseret for fremtiden. Det finder sted i København i tidsrummet fra kl. 17-20.30.

Derudover er AKKS selvfølgelig atter præsenteret på Folkemødet på Bornholm, og uddeler igen i år i samarbejde med DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed Con Amore Kulturpris 2018 på Kulturmødet på Mors. Så alt i alt tegner der sig et spændende år…

Tekst og foto: Susan Fazakerley

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: