Faldende tilskud til amatørmusikken

Efter årets uddeling i november af midler til amatørmusikken fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, står det klart at det samlede beløb til området fortsætter sin nedgang. Det har fået AKKS’ formand Villy Dall til endnu engang at fatte pennen og udforme et brev til det siddende udvalg.

Villy Dall, formand for AKKS

I brevet opridser han den udvikling tilskuddet til amatørmusikken fra Statens Kunstfond har været igennem de sidste 4 år. Her fremgår det, at den samlede uddeling til amatørmusik i det nuværende projektstøtteudvalgs funktionsperiode er faldet med knap 2 mio. kr. eller knap 27,8 pct. for perioden fra 2015 – 2018.

Han konstaterer også at nedlæggelsen af den såkaldte DAM-pulje på 600.000 kr. har fjernet muligheden for at enkelte amatørkor, -orkestre og -ensembler selv kan søge støtte fra Kunstfonden, ligesom han efterlyser, at det både det siddende og kommende udvalg bakker op om:

”… en støttestruktur for amatørmusik, som både sikrer en bred faglighed, en løbende udvikling og en rimelig budgetmæssig forudsigelighed for områdets mange organisationer og aktører”

Brevet ligger i forlængelse af et brev fra januar 2017 og begge breve, samt svarene på dem, kan læses i deres helhed her:

Brev til projektstøtteudvalget 27. januar 2017

Statens Kunstfonds svar til AKKS 6. marts 2017

Brev til projektstøtteudvalget 7. dec. 2017

Statens Kunstfonds svar til AKKS 18. dec. 2017

Det nuværende projektstøtteudvalg sidder kun året ud, hvorefter et nyt udvalg træder til for en 4 årig periode 1. januar 2018. Dialogen om rammerne for amatørmusikken fortsætter nu med dem.

Tekst af Susan Fazakerley

Foto af Steen Finsen