Ved et festligt og farverigt arrangement i Taastrup Kulturcenter den 27. oktober modtog formanden for Visens Venner i Taastrup checken på 8.000 kr. fra AKKS og DATS, som tak for indsatsen med at indstille deres kommune, Høje Taastrup til Con Amore Prisen i 2017.

Både Fritids- og Kulturchefen, Anders Christensen, samt formanden for Fritids- og kulturudvalget, Merete Scheelsbeck, der modtog den officielle pris på Kulturmødet på Mors, var til stede sammen med medlemmer af juryen, Birgit Overgaard, næstformand i AKKS og Bolette Kvist, næstformand i DATS.

Merete Scheelsbeck takkede Visens Venner for indstillingen, der førte til prismodtagelsen og sagde bl.a.:

”Som formand for Fritids- og Kulturudvalget betyder det utrolig meget for mig, og jeg er meget stolt over, at kommunen får sådan en flot anerkendelse. Det er jo et tegn på, at der er nogle rammer, nogle relationer og nogle samarbejder, som fungerer rigtig godt indenfor hele vort amatørkulturelle område.

Når Høje Taastrup kommune får sådan en fin pris som Con Amore, er det også en fest. En fest vi skal fejre i kommunen sammen med alle ildsjælene i kulturlivet, et kulturliv jeg vil betegne som farverigt og blomstrende. Jeg kunne fremhæve mange ting, men vil dog kun nævne følgende:

Vores nye digitale kulturportal, som blev indviet i forbindelse med vores lokale Kulturprisoverrækkelse for nylig, bliver en fin og overskuelig indgang til den palet af kulturelle tilbud, vi har i kommunen.

Vi har også et Kulturelt Samråd bestående af frivillige fra de forskellige kulturelle foreninger og repræsentanter fra kulturinstitutionerne, som bl.a. på vegne af kommunen giver økonomisk støtte til amatørkulturen og fremmer såvel de overordnede kulturpolitik som konkrete projekter og tiltag på kulturområdet”

Efter Merete Scheelsbeck takketale fortsatte aftenen med en visekoncert og Steen Hamann fra Visens Venner i Taastrup kunne afslutningsvis fortælle at prispengene skal bruges til amatørkulturelle viseformål.

Tekst af: Birgit Overgaard

Foto af: Merete Nygaard

Tags:

Comments are closed

%d