Statens Kunstfond uddeler hvert år midler til amatørmusik med det formål at styrke kvalitet og mangfoldighed i amatørmusiklivet i Danmark. Deadline er d. 15. august 2017, og der kan søges om tilskud til aktiviteter af landsdækkende interesse herunder kurser, dirigentkurser, stævner og lignende.

Der lægges særligt vægt på:

  • mangfoldighed og udvikling
  • vision og ambition
  • behov og effekt

Derudover er det væsentligt at projektet der søges midler til bidrager til fornyelse indenfor musiklivet og at det har national interesse.

Læs meget mere om puljen og retningslinjerne for ansøgningen på Statens Kuntstfonds hjemmeside, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Tags:

Comments are closed

%d bloggers like this: