AKKS på Folkemødet Bornholm 2017

Igen i år deltager AKKS i Folkemødet på Bornholm. I år bliver det i samarbejde med DFKS – Det Frivillige Kulturelle Samråd, der er paraply for de frivillige formidlende kulturforeninger rundt omkring i hele Danmark. Foreninger, hvor frivillige organiserer, koordinerer, arrangerer og skaber rammer for kulturen, mens AKKS repræsenterer de frivillige kulturelle udøvere.

Sammen afholder AKKS og DFKS høringen “Hvad vil vi med den frivillige kultur i Danmark”, hvor professionelle kulturpersoner og politikere debatterer værdien af den frivillige kultur og amatørkulturen og sætter fokus på værdien af og forholdene for det store frivillige kulturelle engagement i Danmark. Det hele foregår i DFS – Dansk Folkeoplysnings Telt C25 lørdag den 17. juni fra 11.50 – 12.50.

Med i debatten er Jane Jegind (V), Leif Mikkelsen (LA), Merete Scheelsbeck (C), Søren Søndergaard (E), Lars Salling, Danmarks Teaterforeninger, Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer, Marianne Granvig, Granvig Artists. Moderator er Tom Ahlberg, tidl.  skole- og kulturborgmester i København.

Se og download webflyeren her.

Se hele programmet for Folkemødet her.